Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Gesteunde woonacties in 2022

Nederland

ACTIES • De woonopstand gaat door!

Locatie

De wooncrisis raakt iedereen maar het protest ertegen groeit. Ook in 2022 steunt Het Actiefonds weer meerdere woonacties door het hele land. Een overzicht:

woonopstand - woonprotest

doneer nu

Na jaren van stil ongenoegen wordt er eindelijk flink gerammeld aan de poorten van huisjesmelkers en het politieke beleid dat achter de wooncrisis schuil gaat. Maar ook in het nieuwe jaar is er nog genoeg om tegen te demonstreren, de financialisering van de huizenmarkt is alles behalve van de baan en Rutte IV zet flexibilisering en afbraak van het huurrecht stug door.

Actie

In 2021 barstte dan eindelijk de massale woonprotesten los. Met steun van Het Actiefonds werden er demonstraties georganiseerd in Amsterdam, Rotterdam & Den Haag, en de opkomst, de strijdlust en het enthousiasme waren groot. Ook in het nieuwe jaar mogen we weer meerdere woonacties steunen door het hele land, en die zijn nog steeds hard nodig. Uit het regeerakkoord blijkt geen radicale koerswijziging maar een beleid dat het onderliggende probleem, de financialisering van de huizenmarkt, niet oplost. In de nieuwe plannen worden enkele symptomen van de crisis bestreden, zo moeten ook middel dure huurwoningen meer huurprijsbescherming krijgen, maar met de belangrijke kanttekening dat dit geen effect mag hebben op de rendementen van beleggers. De protestleus ‘Huizen voor mensen, niet voor winst’, is dus nog niet helemaal doorgekomen in Den Haag. Genoeg reden dus om op te blijven komen voor je woonrecht en voor de gemeenteraadsverkiezingen de aankomende woonacties aan te grijpen om de politiek weer even flink wakker te schudden. We zetten ze voor je op een rij:

30/01/2022 Woonrevolte Amersfoort

Woonrevolte Amersfoort mocht de spits afbijten in het nieuwe jaar en hebben we ondertussen alweer achter de rug. Honderden mensen kwamen naar het Eemplein in Amersfoort om een radicaal ander woonbeleid te eisen. De demonstratie vroeg naast de landelijke problemen op de huizenmarkt ook aandacht voor de wijk Jericho, die op de lijst staat om gesloopt te worden om plaats te maken voor duurdere nieuwbouw.

06/02/2022 Woonactie Delft

De volgende woonactie staat gepland in studentenstad Delft. Naast het feit dat studentenkamers steeds duurder en schaarster zijn geworden, vraagt de organisatie van het protest voornamelijk aandacht voor de landelijke problematiek waar de gehele bevolking mee te maken heeft, en nemen zij de eisen uit het eerder opgestelde woonmanifest over. Ze zijn nog opzoek naar vrijwilligers en donaties, dus ben je beschikbaar op 6 februari, overweeg dan je aan te melden.

13/02/2022 Woonrevolutie Leiden

Ook studentenstad Leiden komt met een radicale woondemonstratie en mag rekenen op de steun van Het Actiefonds. De organisatie ondertekende het woonmanifest maar kwam daarnaast met 13 zelf geformuleerde eisen die een radicaal rechtvaardig en gelijkwaardig woonbeleid moeten afdwingen in de sleutelstad.

Het Actiefonds blijft ook in 2022 de woonbeweging steunen en roept iedereen op zich hard te blijven maken voor een radicaal ander woonbeleid! We zien jullie bij de komende woonacties!