Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

ANBI status van Het Actiefonds

Het Actiefonds is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Algemene informatie

Het Actiefonds is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met een belastingvrijstellingsstatus onder RSIN/fiscaal nummer 28.72.225. Door de Belastingdienst wordt Het Actiefonds aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Artikel 24 van de Successiewet.

  • Het Actiefonds hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die we ontvangen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang, zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI kun je als donateur uw giften van de inkomstenbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Let op: Het Actiefonds is op de website van de Belastingdienst te vinden onder onze oude naam, XminY. (Omdat dit onze statutaire naam is, kunnen wij deze niet wijzigen).