Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Van 1 tot 4 augustus slaan activisten de handen ineen om bruggen te bouwen tussen gedocumenteerden en ongedocumenteerden

Nederland

No Border Camp 2019

Locatie

Begin augustus zal het No Border Camp plaatsvinden. Het doel van het No Border Camp is het samenbrengen van ongedocumenteerden en gedocumenteerden. Tijdens het kamp zullen leuke en interessante workshops georganiseerd worden en zal er nagedacht worden over hoe er een vuist gemaakt kan worden tegen het harde Nederlandse en Europese migratiebeleid.

actiekamp - NOBORDERS - ZUID-HOLLAND

doneer nu

Na maar liefst zes jaar vindt er begin augustus met steun van Het Actiefonds eindelijk weer een No Border Camp plaats. Het doel van het No Border Camp is het samenbrengen van ongedocumenteerden en gedocumenteerden. Er worden interessante workshops georganiseerd over vluchtelingenproblematiek en daarmee samenhangende thema’s zoals klimaatverandering, oneerlijke handel en racisme. Daarnaast zullen informatieve bijeenkomsten georganiseerd worden over de rechten van ongedocumenteerden in Nederland.

Actie

Fort Europa

Sinds de zogenoemde vluchtelingencrisis van 2015 worden de muren rondom de Europese Unie (EU) steeds hoger opgetrokken. Als gevolg van de militarisering van de Europese buitengrenzen en controversiële deals met derde landen – zoals het in 2016 gesloten EU-Turkije vluchtelingen akkoord en het in 2017 gesloten ‘Memorandum van overeenstemming’ met Libië – wordt het steeds moeilijker voor vluchtelingen een veilig heenkomen in Europa te zoeken. De enorme aantallen migranten die omkomen in de Middellandse Zee en de erbarmelijke situatie waarin veel migranten zich bevinden aan de grenzen van Europa zijn daar de bewijzen van.

Aangespoelde zwemvesten van vluchtelingen.

Gesloten grenzen en detentiecentra

Als een direct gevolg van de harde Europese opstelling ten aanzien van vluchtelingen neemt het geweld tegen hen toe. Zo heeft Turkije sinds de EU-Turkije deal het merendeel van de grenzen gesloten voor Syrische vluchtelingen en zijn er talloze berichten in de media verschenen over beschietingen van Turkse militairen op Syrische vluchtelingen, die het oorlogsgeweld in Syrië proberen te ontvluchten.

Ook vanuit Libië, het andere land waarmee de EU een vluchtelingenovereenkomst heeft gesloten, bereiken ons vreselijke berichten. In Libië zitten duizenden migranten vast in detentiecentra waar zij in inhumane omstandigheden verblijven en waar zij dikwijls te maken krijgen met ernstig (seksueel) misbruik door hun bewakers zoals dit rapport van de Woman’s Refugee Commission laat zien

Reden voor actie

De enorme aantallen migranten die omkomen in de Middellandse Zee, de militarisering van de Europese buitengrenzen en de controversiële deals die worden gesloten met discutabele landen rondom Europa zijn allemaal redenen om actie te blijven voeren tegen het harde migratiebeleid van Nederland en de EU.