Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Vervuild water en geschonden mensenrechten

Tanzania

Protest tegen vervuilende goudmijn in Tanzania

Locatie

Actiegroep protesteert tegen de watervervuiling, uitbuiting en onderdrukking veroorzaakt door een goudmijnbouwbedrijf

€ 650

arbeidsrechten - demonstratie - ecologie - mensenrechten - mijnbouw - natuurbescherming - vrouwenrechten

doneer nu

In Tanzania protesteert de actiegroep Organization for Humanity Advancement tegen de schadelijke activiteiten van een mijnbouwbedrijf: een goudmijn vervuilt de grootste waterbron, zorgt voor schendingen van mensen- en arbeidsrechten, en wordt door een nalatige overheid in stand gehouden.

Actie

De North Mara Gold Mine werd in 2002 geopend nabij de Tigithe rivier, in de Mara regio van Tanzania. Voor meer dan 250,000 mensen is de Tigithe rivier hun voornaamste waterbron. Die waterbron wordt vervuild door de goudmijn. Hierdoor zijn er gezondheidsproblemen in de gemeenschap, de grond wordt minder vruchtbaar, en verscheidene huishoudens hebben vee verloren aan het vervuilde water. Er is sprake van seksueel misbruik van vrouwelijke mijnarbeiders, door managementpersoneel. Dorpelingen moeten kilometers ver lopen om in een andere rivier schoon water te halen.

De goudmijn in de Mara regio

Tien jaar geleden werd er al vanuit het Tanzaniaanse parlement geëist dat de mijn gesloten zou worden, omdat vervuild water had geleid tot de dood van achttien dorpelingen. Een overheidsonderzoek in 2010 wees uit dat het water niet vergiftigd is. Maar gemeenschappen rondom de North Mara Gold Mine zeggen dat er corruptie in het spel is.

De groep Organization for Humanity Advancement komt in actie, met financiële steun van Het Actiefonds. Ze eisen dat het mijnbouwbedrijf ophoudt met het vervuilen van de Tigithe rivier, de mensenrechten van arbeiders respecteert, en compensatie biedt voor haar nalatigheid. Van de overheid eist de actiegroep dat zij een eerlijke, objectieve tweede keuring van de waterkwaliteit opzet. Ook willen ze dat de overheid een onderzoek begint naar de beschuldigingen van seksueel misbruik.

OHA is bezig een demonstratie te organiseren naar het Tarime Rural Constituency kantoor en een blokkade van het North Mara Mining kantoor in Nyamongo. Het Actiefonds steunt hen hierbij, want de vervuiling van de natuur en uitbuiting van arbeiders veroorzaakt door de goudmijn moet ophouden!