Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

De Solidaire Stad

Nederland

ACTIE • Amsterdam Alternative

Locatie

Amsterdam Alternative staat voor vrijplaatsen in de stad. Voor collectieve actie, radicale politieke debatten en een duurzame en solidaire toekomst voor iedereen.

amsterdam - gentrificatie - kraken gaat door - vrijplaatsen

doneer nu

Amsterdam Alternative is een tweemaandelijkse krant die gratis door Amsterdam wordt verspreid. Het collectief wil hun volgende issue (maart-april) in hoge oplage uitgeven en huis aan huis verspreiden. Deze heeft als titel ‘De solidaire stad’. In deze uitgave wordt het programma-akkoord van het ‘linkse’ Amsterdamse stadsbestuur geëvalueerd.

Actie

“Er is een hoop beloofd maar weinig waargemaakt”, zo stelt Amsterdam Alternative. De groep wil met hun krant een tegengeluid bieden aan de groeiende rechtse propaganda, ook met het oog op de aankomende Tweede Kamer verkiezingen.

Amsterdam Alternative bestaat sinds 2015 en wil oproepen tot actie middels het publiceren van artikelen. Veel voorkomende thema’s en onderwerpen zijn gentrificatie, huisvesting, klimaat, duurzaamheid, (anarchistisch) activisme, kraken, collectiviteit en solidariteit. De groep zet ook een zogenaamde AA Academy op: een initiatief om in groepsverband bepaalde maatschappelijke problemen onder de loep te nemen en te proberen hier een creatieve oplossing voor te formuleren. Daarnaast gaat het collectief eigendom project ‘Vrij Beton’ dit jaar van start. Het doel van Vrij Beton is het verzamelen van geld om daarmee samen panden aan te kopen: collectieve eigendommen die mogen dienen als nieuwe vrijplaatsen. Vrijplaatsen die een permanente ruimte kunnen bieden aan experimenten en afwijkende concepten die niet passen in het huidige commerciële circuit, omdat zij niet worden gedreven door het maken van winst.

Het AA collectief wil met deze speciale hoge oplage uitgave van de krant zorgen dat er een grote groep mensen wordt bereikt. Ze willen mensen inspireren en hen ervan bewustmaken dat er meer is dan de commerciële mainstream, het uitgeholde neoliberale systeem en de misleidende (extreem-)rechtse alternatieven daarvoor.

“We pleiten voor diversiteit in plaats van een monocultuur voor de hoog opgeleiden met veel poen. Wij geloven in de kracht van het collectief en dragen dat uit bij al onze activiteiten.”

Het Actiefonds steunt het verhoogde oplage nummer van Amsterdam Alternative. Lees hier meer over het collectief!