Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Directe actie bij een cokescentrale

ACTIE • KlimaKemp 2022

Limity Jsme My strijdt tegen energiearmoede en eist rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis.

doneer nu

In het gebied rondom de Svobada-centrale in Tsjechië worden hoge concentraties van het kankerverwekkende benzo[a]pyreen aangetroffen. De vervuilende cokesindustrie in de regio levert geen brandstoffen aan de lokale bevolking, maar exporteert vooral naar de Verenigde Staten. Ruim honderd activisten slaagden erin de centrale tijdelijk plat te leggen. Voor een rechtvaardige transitie!

Actie

Limiet

De actie was onderdeel van een vijfdaags klimaatkamp, georganiseerd door de actiegroep Limity Jsme My (“wij zijn de limiet”). Niet voor niets vond dit plaats in Ostrava, waar onlangs de eerste kolenmijnen werden gesloten. Die transitie verliep echter niet op een rechtvaardige manier: grote aantallen mijnwerkers verloren hun baan, en tevens een betaalbare energievoorziening. Bovendien zorgde de privatisering van de mijnwerkerswoningen voor verdere sociale problemen in de regio.

Energiearmoede

Met steun van Het Actiefonds vroeg Limity Jsme My daarom aandacht voor de samenhang tussen de ecologische crisis en sociale ongelijkheid, door (energie)armoede als centraal thema te kiezen voor deze editie van de jaarlijks terugkomende bijeenkomst. Hun boodschap: Ostrava is een schoolvoorbeeld van hoe het níet moet. Tijdens het dagelijkse programma waren er speeches, demonstraties en andere vormen van samenwerking met inwoners die werkzaam zijn of waren in de fossiele industrie. Zo konden er belangrijke stappen worden gezet in de richting van klimaatrechtvaardigheid.