Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Schenken en nalaten aan Het Actiefonds

Wil je ook in de toekomst lokale en kleine organisaties steunen die strijden voor maatschappelijke verandering? Denk dan eens aan de mogelijkheid om Het Actiefonds voor langere periode te steunen middels een periodieke schenking, of op te nemen in je testament.

Algemene informatie

Periodiek schenken met belastingvoordeel

Wanneer je jaarlijks meer dan 1% van je inkomen schenkt aan goede doelen, heb je recht op een aftrekpost. Geef je minder dan dit bedrag, dan is het verstandig om je gift om te zetten in een periodieke gift van minimaal vijf jaar. Wanneer je Het Actiefonds namelijk vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, kun je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting. Zo draag je nog meer bij aan een rechtvaardige en duurzame wereld, zonder dat het je extra kost! Je geeft hetzelfde bedrag, maar een hogere donatie.

Jouw voordeel bij een periodieke gift

Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen ontvang je 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de belastingdienst.

Stel, je zit in het 42% belastingtarief en je schenkt 70 euro per jaar. Met een periodieke gift kun je je bijdrage verhogen tot 120 euro per jaar. Vanwege het belastingvoordeel kost je dat namelijk nog steeds 70 euro netto. Want je krijgt 42% van 120 euro = 50 euro terug van de belastingdienst.

Schenkcalculator

Om je persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kun je de schenkcalculator gebruiken. Zo kun je precies uitrekenen voor welk bedrag je een periodieke gift wilt doen.

Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst. Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Hoe krijg ik belastingvoordeel?

  • Download de Overeenkomst Periodieke Gift (PDF) en Betalingsvolmacht Periodieke Gift (PDF)
  • De overeenkomst en volmacht bestaan beiden uit twee exemplaren, één voor jezelf en één voor Het Actiefonds. Vul je gegevens (‘schenker’) op beide exemplaren volledig in en onderteken beide overeenkomsten.
  • Stuur beide overeenkomsten en volmachten naar ons terug. Dit kan gratis per post naar: Het Actiefonds, Antwoordnummer 10569, 1000 RA Amsterdam (of ingescand per e-mail naar donateur@hetactiefonds.nl).
  • Na ontvangst vullen wij de alle exemplaren in en ondertekenen alle exemplaren. Wij sturen je dan per post of per e-mail (afhankelijk van uw voorkeur) je schenkersexemplaar terug. Het tweede exemplaar is voor onze administratie.
  • Bewaar jouw exemplaar van de overeenkomst en volmacht goed, de belastingdienst kan ernaar vragen.

Heb je nog vragen over periodiek schenken? Wij helpen je graag! Je kunt contact met ons opnemen via: 020-6279661.

Nalaten aan Het Actiefonds

Als je niet alleen bij leven, maar ook daarna jouw bijdrage aan een rechtvaardige en duurzame wereld wilt blijven leveren, kun je Het Actiefonds opnemen in je testament. Zo kun je ook in de toekomst een verschil maken. Via een nalatenschap blijf je ons werk steunen en kunnen wij lokale activisten blijven helpen die strijden voor een betere wereld!

Belastingvrij

De hoogte van het bedrag, klein of groot, bepaal je helemaal zelf. Het Actiefonds is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft Het Actiefonds geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt jouw nalatenschap dus volledig ten goede aan het werk van Het Actiefonds. Let op: wij staan in het ANBI-register nog geregistreerd onder onze oude naam, dat is: Stichting XminY (vestigingsplaats Amsterdam, RSIN nummer 28.72.225). 

Wil je meer informatie over een nalatenschap aan Het Actiefonds? Neem dan contact op met Beau Boer: beau@hetactiefonds.nl of per telefoon: 020-6279661.