Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Wonen is een recht, geen gunst!

Nederland

Actiebijeenkomst in Den Haag over precaire woonvormen

Locatie

De Haagse Mug organiseert een avondprogramma met de Bond Precaire Woonvormen

€ 125

bewustmakingscampagne - huurprijzen - workshops - zelforganisatie

doneer nu

Wonen is voor veel mensen steeds vaker tijdelijk, onzeker, of te duur. In veel grote steden in Nederland is de situatie dramatisch. Daarom organiseert de Haagse Mug in Den Haag een bijeenkomst over precair wonen en manieren om samen in actie te komen.

Actie

Deze bijeenkomst is deels een reactie op het Manifest Passend Wonen, in juni door 23 woningbouwcorporaties aangeboden aan minister Kaisa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Huurders protesteren tegen dit manifest, omdat het plan van de corporaties zal leiden tot een verdere flexibilisering van huurcontracten, aantasting van de woonzekerheid, en het einde van de huurprijsbescherming. Ook is het gevaarlijk voor de privacy van de huurders. Op 9 oktober boden huurders namens 88 huurdersorganisaties hun pleidooi “Wonen is een recht, geen gunst” aan bij de Kamer.

Met steun van Het Actiefonds houdt de organisatie Haagse Mug de avond “Stop flexcontracten en afbraak sociale huur. Wonen is een recht!” in Vrijplaats Utopie. De Bond Precaire Woonvormen komt spreken over de achtergrond van de precariteit op de woningmarkt. Met deze presentatie hoopt de Haagse Mug bewoners te informeren, kennis te delen, en samen actieplannen te maken. Want wonen is een recht van iedereen!

Flyer van de Haagse Mug