​Huurder(s) gezocht!

Omdat onze huidige huurders ons gaan verlaten zoeken wij per 1 augustus 2017 of in overleg eerder een nieuwe huurder voor een kantoorruimte bij ons aan De Wittenstraat 43-45 in Amsterdam (centrum/west), vlakbij het Haarlemmerplein en Westerpark.

Het betreft een kantoorruimte welke deel uitmaakt van de ruimte die XminY huurt, en ongeveer 75m2 groot is. Zoals het nu is ingericht zijn er in ieder geval een 5-tal werkplekken, een vergaderhoek en keukentje en een kamer/kantoortje. Het plafond is wat laag omdat het in onze kantoorruimte is gebouwd.

We hebben de voorkeur voor een huurder die aansluit bij de doelstellingen van XminY.

De huur bedraagt € 525,00 per maand voor de huur, verhoogd met € 225,00 per maand, voor de kosten van elektra, verwarming, OZB, reinigingsrecht, waterverbruik en onderhoud CV. Totale maandelijkse huurkosten bedragen aldus ofwel €750,-. We gaan een jaarcontract aan dat vervolgens een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden heeft.

Wil je meer weten? Mail naar sophie@xminy.nl
Over XminY: www.xminy.nl
Telefoon: 020-6279661

*****

Tenant(s) wanted!


Because our current tenants are leaving, we are looking for new ones for an office space as of August 1st 2017 (or before) at De Wittenstraat 43-45 in Amsterdam (centre/west), close to Haarlemmerplein and Westerpark.

It is an office space which is part of the XminY space, which is approximately 75m2. As it is now, there are at least 5 workplaces, a meeting corner and a kitchenette and a seperate room / office. The ceiling is low because it is built within our office space. We prefer a tenant that is in line with XminY's goals.

The rent is € 525,00 per month for rent, increased by € 225.00 per month for the costs of electricity, heating, services, cleaning, water consumption and maintenance CV. Total monthly rental costs thus amount to € 750, -. We offer an annual contract which after one yeas has passed has a mutual notice period of 3 months.

Do you want to know more? Mail to sophie@xminy.nl
About XminY: www.xminy.nl
Phone: 020-6279661


Gepubliceerd op 25-04-2017

project-viewer