Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Poolse anarchisten zorgen dat de politie buiten de deur blijft

Gepubliceerd op 10 januari 2020

Het Actiefonds steunde een bezetting van De Anarchistische Bond in Wroclaw. Inmiddels is het project gerealiseerd. Hieronder een korte reportage.

Update

Bezettingen

De Anarchistische Bond in Wroclaw, Polen, werd in de vroege jaren negentig opgericht met als doel een staatloze en niet-hiërarchische samenleving zonder geweld te creëren. Sindsdien voert zij strijd tegen nationalisme en kapitalisme hoofdzakelijk door middel van educatieve en ecologische projecten.

Een belangrijk onderdeel van de strategie van de Bond is de bezetting van leegstaande panden. Deze worden dan omgebouwd tot culturele centra waar de Bond debatten en lezingen over anarchistische, feministische en ecologische thema’s organiseert. Met de bezettingen wil de Bond een infrastructuur bouwen voor een toekomstige anarchistische maatschappij.

De tuin

Metalen deur

Recentelijk steunde Het Actiefonds één van hun bezettingen in Wroclaw. Met steun van Het Actiefonds kon de Bond materialen kopen die ze niet op een andere manier wisten te verkrijgen. Twee van de belangrijkste onderdelen die Het Actiefonds gefinancierd heeft zijn een metalen deur die de politie en extreemrechtse bewegingen buiten moet houden en zonnepanelen waarmee het gebouw van energie voorzien kan worden.

Het culturele centrum is inmiddels gerealiseerd. De Bond organiseert daar lezingen, workshops en screenings. Ook woont een aantal lokale activisten, waaronder sommige migranten, er permanent.

De garage
De keuken
De zonnepanelen