Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Nieuwe generatie activisten laat van zich horen

Gepubliceerd op 24 maart 2018

Middelbare scholier Noa (17) liep een dagje mee op het Het Actiefonds kantoor en schreef een artikel over het nut van actievoeren.

Update

Middelbare scholier Noa (17 jaar) liep een dagje mee op het Het Actiefonds-kantoor en schreef een artikel over het nut van directe actie.

‘Iedere actie is een beginpunt en daar ligt haar waarde’

Als we echt iets willen zien veranderen, moeten we die verandering zelf in gang zetten. Protest en directe actie zijn hiervoor goede middelen. Er is allereerst het concrete, tastbare effect van een actie. Maar een actie laat ook zien dat er tegenstand is. Het laat zien dat er een andere mening bestaat dan de heersende status quo.

Media

Hoe negatief sommige media acties ook zullen wegzetten, ze krijgen wel de aandacht die ze verdienen en op deze manier bereikt de oorspronkelijke boodschap ook kritische mensen, die in staat zijn vraagtekens te zetten bij alles wat zij zien of horen. Zonder een tegengeluid tegen wie of wat dan ook, stagneert de hele boel en komen we nergens meer.

Risicofactor van de democratie

In die zin zijn demonstraties dus essentieel voor het bestaan van een democratie. Democratie kent namelijk ook een risicofactor. In de democratie draait alles om meerderheden. Iedereen krijgt in theorie de kans om zijn of haar stem te laten horen in het debat, waarna er een besluit wordt genomen door te stemmen. De meerderheid wint, want dat is immers hoe de democratie werkt.

Maar als de standpunten van de minderheid – zelfs al is zij 49 procent – niet meegenomen worden in de keuzes die gemaakt moeten worden, is er vaak geen andere optie dan de straat op te gaan en de samenleving zelf te laten zien hoe groot ook de belangen van de minderheid zijn. Je laat zien dat je achter je idealen staat; dat je het niet tolereert dat er zo veel mensen onnodig gedupeerd raken. In het beste geval laat je de mensen die beslissingen nemen over jou en mensen om je heen weten dat ze niet almachtig zijn en zich ook niet zo hoeven te gedragen.

Alternatieven

Iedere actie is een beginpunt en daar ligt haar waarde. Het gaat om inspiratie van anderen en zo het indirect verbeteren van de maatschappij. Acties laten zien dat alternatieven bestaan en dat er niet vertrouwd hoeft te worden op de al bekende weg. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat langdurige initiatieven geen nut hebben. Integendeel zelfs.

Langdurige protesten versus directe acties

Het is echter wel zo dat deze langdurige projecten stilletjes aan de kant geschoven kunnen worden en dat is met een directe actie niet zo. Juist daarom gaan deze twee vormen van protest zo goed samen. Op de achtergrond draait de langzame variant, die constructief een nieuwe maatschappij of een nieuwe kijk tot stand probeert te brengen, terwijl de directe actie de wereld het bestaan van deze beweging kenbaar maakt. Ze zijn bijna afhankelijk van elkaar. Zonder een concrete actie verdwijnt de langzame verandering op de achtergrond en zonder deze beweging is de directe actie bijna inhoudsloos. Achter iedere actie zit namelijk een ideaal. Er staan mensen achter die het beste voor hebben met de wereld en deze mensen houden het niet bij één protest, maar hebben deze kijk vaak als rode draad door hun leven. Zij zijn de concrete actie én de langzame verandering.

Gelijkwaardigheid

Welke kant de wereld ook op gaat, zij kan niet zonder verandering. Laten we de verandering dan tenminste een positieve hoek in sturen. Laten we gaan staan voor tolerantie, constructiviteit, en een samenleving die handelt vanuit een menslievend perspectief. Er moet meer aandacht komen voor mensen die het zwaar hebben, over de hele wereld en de middelen die wij hier als wereld hebben moeten we gezamenlijk inzetten. Gelijkwaardigheid betekent het recht om mens te zijn en een waardig leven te kunnen leiden: dit geldt overigens niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, planten en de grond waarop we leven.

Er moet misschien nog een heleboel veranderen in de manier waarop wij als mensen met elkaar samenleven en naar de wereld kijken. Dat is misschien een beetje lastig te realiseren, maar het is wel iets moois om van te dromen en je sterk voor te maken!