Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Malawi: publiek debat over legaliseren van abortus terwijl overheid beslissingen uitstelt

Malawi

Zenith pleit voor het recht op veilige abortus

Locatie

oktober 2020 || Om te pleiten voor het recht op veilige abortus, organiseerde Zenith een publiekscampagne om leden van het parlement in Malawi aan te sporen de wet op de zwangerschapsafbreking door te voeren.. Meer lezen...

doneer nu
Gepubliceerd op 4 november 2020

Malawi’s Zenith for Young Women Achievers voerde campagne om abortus te legaliseren. Het publieke debat laaide op in on- en offline media, maar de overheid stelde de stemming over de nieuwe abortuswetgeving voor onbepaalde tijd uit.

Update

Het merendeel van de abortusprocedures in Malawi wordt uitgevoerd onder clandestiene en onveilige omstandigheden. Complicaties door slecht uitgevoerde abortus zijn naar schatting verantwoordelijk voor tussen 6% en 18% van de moedersterfte in Malawi. Momenteel is abortus alleen legaal in Malawi wanneer het levensbedreigende situatie voor de vrouw betreft. Er wordt momenteel een nationaal debat gevoerd over het al dan niet verruimen van de abortuswet door meer situaties waarin een abortus legaal kan worden verkregen bij wet vast te leggen.

Om dit debat de goede kant op te sturen – namelijk legalisatie van abortus — organiseerde Zenith een publiekscampagne om leden van het parlement in Malawi aan te sporen de wet op de zwangerschapsafbreking door te voeren. Meer dan 3000 vrouwen gingen de straat op in Blantyre en andere steden. De campagne bestond uit een solidariteitsmars om kamerleden vóór de nieuwe abortuswetgeving te steunen waarover op 23 oktober 2020 zou worden gestemd.

Achteraf reflecteerde de organisatie dat de campagne succesvol was in het aanwakkeren van een publiek gesprek over de nieuwe abortuswetgeving. De campagne trok de media aandacht die het verdiende, en social media, radio en televisie werd er hevig gediscussieerd. Veel mensen zijn zich bewust van het feit dat er verandering moet komen in de onveilige abortusprocedures die nu de norm zijn, door het nemen van juridische stappen en nieuwe beleidsvoering. Helaas weigerde het parlement door te gaan met de stemming, en is deze voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Volgens Zenith is het van belang dat er een publieke mentaliteitsverschuiving teweeg wordt gebracht over de effecten van onveilige abortussen. Op dit moment wordt religie gebruikt om discussies uit de weg te gaan en tegengeluiden te smoren, met als argument dat de moeders die overlijden als gevolg een abortus zondaars zijn. Dit paradigma leidt direct tot de hoge sterftecijfers, maar daarbovenop legt het druk op de zorgsector doordat er veel abortuscomplicaties moeten worden opgevangen.