Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Activisme: juist nu! Statement over de corona-crisis

World

Activist perspectives on COVID-19

Locatie

The COVID-19 pandemic shows that fundamental change is necessary. But it depends on the actions that are taken now if we will be able to create a better society. . Meer lezen...

doneer nu
Gepubliceerd op 26 maart 2020

In deze crisis zet Het Actiefonds alles op alles om activisten en sociale bewegingen over de hele wereld te blijven steunen. Wij vragen jou om ons te blijven helpen in deze moeilijke tijden. We roepen actiegroepen op aan ons te laten weten waaraan zij nu het meest behoefte hebben. Want juist nu is activisme noodzakelijk!

Update

Please continue here for the English version of this statement.

De corona-crisis heeft een enorme impact op het leven, op de economie en op de politiek. Het normale bestaan is opgeschort en veel geplande acties kunnen niet doorgaan. Tegelijkertijd zien we dat veel mensen zich herbezinnen op onze manier van leven. Er ontstaan allerlei initiatieven om elkaar te helpen. We zijn allemaal op elkaar aangewezen: solidariteit is geen luxe maar een basisbehoefte. Voor Het Actiefonds betekent dit een extra aanmoediging om door te gaan met ons werk. De crisis maakt duidelijk dat fundamentele verandering van de maatschappij de enige werkelijke uitweg is. Evenementen worden afgelast en demonstraties kunnen niet doorgaan, maar toch is dit het moment om aan die verandering te werken. We zullen hier kort uitleggen waarom.

1. De corona-pandemie is een natuurramp. De mens is dan ook niet het virus. Tegelijkertijd is de intensiteit van deze ziekte-uitbraak ondenkbaar zonder het geglobaliseerde kapitalisme waar we in leven. Dat systeem ondermijnt onze gezondheid en maakt ons bestaan extreem kwetsbaar voor economische crises. We moeten nu, en als de crisis voorbij is, mensenlevens weer boven economisch profijt gaan stellen.

2. De klimaatcrisis is de grote versie van de huidige crisis. Ziektekiemen verspreiden zich onder meer door de vernietiging van biodiversiteit. In veel delen van de wereld veroorzaken de gevolgen van de klimaatverandering al slachtoffers. In het rijke Westen merken we nu dat wij ook niet onkwetsbaar zijn. Om te voorkomen dat deze toestand zich verergert is urgente klimaatactie cruciaal.

3. Om de pandemie het hoofd te bieden hebben staten over de hele wereld veel macht naar zich toe getrokken. Uitzonderlijke maatregelen nemen was nodig, maar het moet niet permanent worden. Autoritaire leiders buiten de noodtoestand uit door persoonlijke vrijheden, democratische rechten en politiek verzet op te heffen. Als we niet voor onze rechten en die van onze medemens blijven opkomen, verliezen we door deze crisis meer dan onze gezondheid.

4. Rijke landen hebben de gezondheidszorg en de financiële middelen die noodzakelijk zijn om levens te redden. In de Global South is dit niet het geval. De wereldwijde ongelijkheid tussen rijk en arm wordt daarmee een kwestie van leven en dood. Voor vluchtelingen in Europa geldt dit nu al: ze worden aan hun lot overgelaten. Voor arme mensen buiten Europa dreigt hetzelfde te gebeuren op enorme schaal. Om levens te redden hebben we behoefte aan internationale solidariteit.

Over de hele wereld strijden activisten en sociale bewegingen voor fundamentele verandering. Zij weten dat dit systeem niet werkt, en dat we moeten werken aan een wereld waarin menselijkheid en solidariteit werkelijk kunnen bestaan. Dat is nu belangrijker dan ooit. Het Actiefonds gaat daarom door met het steunen van al die mensen die zich voor verandering inzetten, en zal samen met hen onderzoeken hoe we het beste kunnen helpen in deze tijden van crisis. We roepen actiegroepen op aan ons te laten weten waaraan ze nu behoefte hebben. Wij vragen jullie ons te blijven steunen in deze moeilijke tijden en samen met ons en activisten wereldwijd aan een betere wereld te werken.

Zoals altijd blijven we jullie op de hoogte houden van ons werk, maar voor nu willen we benadrukken: stay safe and stay healthy!