Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Huizen voor mensen, niet voor winst! Woonopstand Rotterdam

Nederland

ACTIE • Woonopstand! Landelijke woondemo in Rotterdam

Locatie

Op 17 oktober maakt een brede coalitie van solidaire organisaties een vuist voor een radicaal ander woonbeleid in Rotterdam! Kom ook!

€ 800

recht op de stad - woonopstand

doneer nu

De afgelopen decennia is de woononzekerheid in Nederland toegenomen. De dakloosheid is verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. Het huren is geflexibiliseerd en veel mensen wonen noodgedwongen tijdelijk, onzeker of te duur. Sociale huurwoningen worden op grote schaal verkocht, gesloopt en geliberaliseerd. Tijd voor een brede, landelijke coalitie om in actie te komen op 17 oktober in Rotterdam. Huizen voor mensen, niet voor winst!

Actie

Op 17 oktober maken we gezamenlijk een vuist voor een radicaal ander woonbeleid. Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare en zekere huisvesting: wonen is een mensenrecht! Het huidige woonbeleid van het rijk en de gemeentes faalt al jaren dit mensenrecht te waarborgen. Een brede coalitie van organisaties eisen daarom:

  • Woonbeleid dat beschikbaarheid, betaalbaarheid en woonzekerheid garandeert.
  • Geen dakloosheid, geen huisuitzettingen, geen gedwongen verhuizingen.
  • Investeringen in breed toegankelijke volkshuisvesting: stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurdersheffing af.
  • Geen discriminerend beleid. Weg met de Rotterdamwet en meer woningen voor mensen met een beperking.
  • Volwaardige zeggenschap én onafhankelijke ondersteuning voor bewoners bij plannen voor hun woning, buurt en stad.
  • Indamming van de financialisering van huisvesting: huizen zijn geen handelswaar. Bevries de huren voor 5 jaar.
  • Minder marktwerking, lagere huren: haal de WOZ-waarde uit de huurprijs, reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, en maak het puntenstelsel algemeen bindend. Bestraf te hoge huren.
  • Behandel kopen en huren als gelijkwaardig. Geef ruim baan en grondposities aan wooncoöperaties.

Het Actiefonds steunt de organisatie van de Woonopstand. Kom ook op 17 oktober naar de Woonopstand in Rotterdam en maak een vuist voor een radicaal ander woonbeleid! De actieoproep ondertekenen als organisatie? Ga naar www.woonopstand.nl en onderteken!

Facebook, Twitter, Instagram