Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Vredesinitiatief de straat op: Nederland is niet onschuldig

Nederland

Vredestour trekt door Amsterdam

Locatie

Amsterdams Vredesinitiatief gaat de wijken in om dialoog te starten over de connectie tussen wapenhandel, oorlog en de vluchtelingencrisis.

€ 360

fort europa - grenzen - vluchtelingen - vredesbeweging - wapenhandel

doneer nu

Nederland trekt samen met de EU haar grenzen steeds verder op: een ondoordringbaar Fort Europa. Het Amsterdams Vredesinitiatief is opgericht in 2016 door activisten die zich inzetten voor vrede en tegen oorlog. Ook Nederland neemt deel aan tal van internationale conflicten en draagt hiermee bij aan een wereld die gevaarlijker en ongelijker wordt. Het doel van de groep is om mensen bewust te maken van wat er in de wereld speelt en hoe de Nederlandse politiek hier medeplichtig aan is.

Actie

Vluchten en grenzen

Ondanks de steun van Nederland aan verschillende internationale interventieoorlogen – denk hierbij aan Irak, Afghanistan en Mali – trekt Nederland haar grenzen samen met de EU steeds verder op; een ondoordringbaar Fort Europa. De slachtoffers van de schijnbaar permanente staat van oorlog, sinds de invasies in Afghanistan en Irak in respectievelijk 2001 en 2003, wordt de toegang tot veilige delen van de wereld ontzegd.

Horizonverbreding

Het Vredesinitiatief legt in haar informatiecampagnes dan ook de connectie bloot tussen internationale wapenhandel, (interventie)oorlogen, de NAVO en de vluchtelingencrisis. Het is hard nodig deze problemen in een bredere context te zien en in de publieke opinie deze ogenschijnlijk verschillende terreinen te verbinden. Door de connectie tussen internationale conflicten elders en de vluchtelingen die hier een veilig onderkomen zoeken aan een breed publiek kenbaar te maken, poogt het initiatief te werken aan een eerlijker en vreedzamere samenleving.

Amsterdam tour 2018

Het Amsterdams Vredesinitiatief gaat in 2018, met steun van Het Actiefonds X-Y, met deze boodschap de wijken in. Om de dialoog aan te gaan met het publiek over deze vraagstukken. Op die manier proberen zij te verduidelijken wat er voor veel mensen op het spel staat: oorlog en vrede. Dit is helaas nog steeds een uiterst actueel vraagstuk en Het Actiefonds X-Y is dan ook verheugd dat we dergelijke initiatieven tot verbreding en bewegingsopbouw kunnen blijven steunen. Maak vooral een praatje in Amsterdam-Noord op 21 april, of op 26 mei in Amsterdam-Zuidoost!