Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Internationaal kamp traint activisten en organisaties in het organiseren van inclusieve, meertalige en transnationale acties

France

ACTIE • Transnational Interpreting Camp 2021

Locatie

[bla] en InterpRISE geven trainingen in meertalig en transnationaal activisme tijdens het Transnational Interpreting Camp 2021. Voor meer inclusiviteit, toegankelijkheid en solidariteit binnen internationaal activisme.

€ 1500

inclusiviteit - internationaal activisme - meertaligheid

doneer nu

Het Actiefonds steunt [bla] en InterpRISE met het organiseren van het Transnational Interpreting Camp in 2021. Deze organisaties uit Frankrijk en Duitsland zetten zich in voor meer inclusiviteit en toegankelijkheid binnen internationaal activisme door tolken, kennis en apparatuur te leveren tijdens meertalige of internationale acties. Zo maken zij deze acties toegankelijker voor een breder publiek en krijgt iedereen de mogelijkheid zich uit te spreken tegen onrecht in hun eigen taal.

Actie

Talen zijn onderdeel van internationale machtssystemen en leiden daarom altijd in meer of mindere maten tot onderdrukking en privilege op basis van klasse, ras, leeftijd of cultuur. Ook activistische bewegingen, organisaties en acties zijn sterk afhankelijk van taal en maken daarbij vaak gebruik van de primaire taal uit dat land of werelddeel. Dit betekent dat mensen die deze taal minder goed beheersen of onderdeel zijn van een andere taalgemeenschap niet mee kunnen doen aan bepaalde acties of zich minder goed kunnen uitspreken wanneer hun onrecht wordt aangedaan. Vooral binnen meertalige, gemarginaliseerde groepen die te maken hebben met racisme, seksisme, uitsluiting of onderdrukking is het van belang dat acties meertalig georganiseerd of vertolkt worden.

[bla] en InterpRISE zetten zich in voor meertaligheid binnen activisme en organiseren daarom dit jaar het Transnational Interpreting Camp. Tijdens dit meerdaagse kamp komen er verschillende internationale actiegroepen, activisten en tolken samen en worden er trainingen gegeven over het organiseren van transnationale acties. Deelnemers worden bewust gemaakt van het politieke effect van taalbarrières, er wordt praktische kennis uitgewisseld over het vertolken of vertalen van acties en technische kennis over het maken en gebruiken van tolkapparatuur.

Als internationale organisatie hecht Het Actiefonds veel waarde aan transnationale solidariteit en inclusiviteit binnen grassroot activisme en staat daarom ook volledig achter de missie van deze organisaties en het Transnational Interpreting Camp.

Illustratie door Freaky Panda