Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Sevilla claimt haar stad terug

Spanje

Top tegen toerisme in Sevilla

Locatie

CACTUS, een groep tegen massatoerisme in Sevilla organiseert een top om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en informeren over de negatieve gevolgen van toerisme.

directe actie - massatoerisme - Sevilla - Tegentop

doneer nu

De groep CACTUS (Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla) uit Spanje is het toenemende toerisme in Sevilla meer dan zat. Niet alleen het zonnige Sevilla ervaart problemen: veel steden in Zuid-Europa gaan gebukt onder de negatieve gevolgen van massatoerisme.

Actie

Toerisme = winst


Huizen moeten wijken voor hotels en veel stadsbewoners worden verdreven uit hun huizen. Ze worden gedwongen in andere wijken hun toevlucht te zoeken en door een gebrek aan betaalbare woningen ontstaat er dakloosheid. Het contrast tussen arm en rijk verscherpt: inmiddels zijn grote delen van Sevilla alleen nog toegankelijk voor winstgevende toeristen en de elite.

 

Tsunami


Op 3 en 4 april komt er een wereldtoerisme-top samen in Sevilla: de zogeheten WTTC (World Travel and Tourism Council). CACTUS organiseert een tegentop; om te laten zien dat stedelingen zich verzetten tegen het wanbeleid rondom toerisme. Deze toerismeraad is alleen uit op winst en ziet schaamteloos toe hoe alle aspecten van het leven en cultuur van de oorspronkelijke bewoners worden geconsumeerd. CACTUS wil het debat stimuleren over de noodzaak van een verandering in het ontwikkelingsmodel in Sevilla en andere Zuid-Europese steden die worden overspoeld door een ware tsunami aan toeristen.

Tegentop


Specifiek gaat de groep een directe actie workshop organiseren om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en informeren. In de nacht van 2 op 3 april zal de groep activisten een flashmob organiseren. De echte tegentop gaat van start op 4 april en duurt tot 6 april: de top houdt verschillende bijeenkomsten in, die gaan over de verschillende manieren waarop het toerisme de levens en omgeving van stadsbewoners beïnvloedt. Er zullen workshops zijn over vormen van verzet tegen deze processen en hoe je je zelf kunt organiseren in een actiegroep. Op vrijdag 5 april zal de groep creatieve directe acties organiseren, met als afsluiter op zondag 7 april een grote manifestatie!

CACTUS ontstond in november 2017, als gevolg op een conferentie over toerisme en tegenreacties, waaraan verschillende buurtverenigingen en sociale groepen van Sevilla deelnamen. Het doel van CACTUS is om het recht op huisvesting en hun eigen stad terug te claimen. Iets wat Het Actiefonds altijd aanmoedigt!