Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Gerechtigheid voor de ouders

Nederland

ACTIE • Solidariteitsdemonstratie slachtoffers toeslagenaffaire

Locatie

Slachtoffers van het toeslagenschandaal spreken zich uit. Na meer dan tien jaar van verdachtmakingen, doelbewuste leugens en het monddood proberen te maken van critici, is het tijd voor gerechtigheid!

solidariteitsprotest - toeslagenaffaire

doneer nu

De levens van tienduizenden ouders werden de afgelopen jaren geruïneerd door de fraudejacht van de belastingdienst. Ouders met een lager inkomen die een beroep deden op kindertoeslag werden na afloop gedwongen soms wel tienduizenden euro’s ‘terug’ te betalen.

Actie

Naast klasse speelde ook institutioneel racisme hierin een centrale rol. Zo werd informatie over een dubbele nationaliteit gezien als onderdeel van het risicoprofiel.

De gevolgen hiervan zijn verwoestend. Meer dan dertigduizend ouders werden in grote economische onzekerheid gestort. Ouders werden gedwongen huizen te verkopen, huwelijken liepen op de klippen, faillissementen moesten worden aangevraagd en kinderen werden uit huis geplaatst. Ouders stonden jarenlang tegenover een ambtelijk apparaat dat van geen wijken wist en een nietsontziend, hardvochtig politiek beleid.

Op 15 mei, het weekend voor de Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer, gaan activisten de straat op. Op onder andere de Dam in Amsterdam wordt actiegevoerd in solidariteit met de vele slachtoffers van het toeslagenschandaal, wiens stemmen niet worden gehoord. Het protest wordt georganiseerd door ouders en ondersteund door sympathiserende organisaties; Het Actiefonds ondersteunt dit protest met een financiële bijdrage. Het is tijd voor gerechtigheid! Check het evenement hier.