Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Montenegrijnse eco-revolutie

Montenegro

Protest tegen bomenkap in Montenegro

Locatie

Activisten protesteren tegen bomenkap in een park in Montenegro

€ 250

Bomenkap - Eco-revolutie - ecologie - Montenegro

doneer nu

Meer dan negentig jaar geleden werden in de stad Bar, in het zuiden van Montenegro, vijftig cipressen geplant door de Montenegrijnse koningin van destijds. Tot voor kort maakten deze cipressen deel uit van een van de mooiste parken van de stad. Recentelijk besloot de gemeenteraad van Bar dat deze decennia oude bomen plaats moesten maken voor een speeltuin en de verbreding van omliggende straten. Als reactie op die beslissing kwamen de inwoners van Bar in protest.

Actie

Actie!

Op het moment dat de gemeente een kapbedrijf inschakelde om de cipressen te rooien, kwamen bewoners van de stad Bar in actie. Vier dagen lang verzamelden zij zich rond de bomen om de kap te blokkeren. Ook organiseerden zij een petitie: vierduizend van de dertienduizend inwoners van Bar ondertekenden deze petitie tegen de bomenkap, maar de gemeenteraad gaf hier geen gehoor aan. Op de vijfde dag zette de gemeente een grote politiemacht in, zoals hier te zien is. De politie pakte twee jonge activisten van 19 en 24 jaar op en de kap kon doorgaan. Het politieoptreden en de bomenkap zijn groot en negatief in de media gekomen.

De toekomst

De kap van de cipressen is echter niet het einde van de acties. Zo is er een demonstratie georganiseerd om een signaal af te geven aan de gemeenteraad. De kap van bomen zal ook in de toekomst op verzet stuiten. Er is een actiegroep opgericht die zich met de campagne ‘Montenegro Eco Revolution’ inzet voor bewustwording over klimaatverandering en zich daarbij voornamelijk focust op Montenegrijnse jeugd. Andere acties die onder deze campagne vallen zijn nieuwe acties tegen bomenkap en het planten van bomen. Zo zijn er plannen om nieuwe bomen te planten in het park waar de cipressen gekapt zijn.

Dankbare activisten

Het Actiefonds steunt de Montenegrijnse activisten met een spoeddonatie van €250. Daarmee kochten ze banners en drukten ze flyers, hierdoor lukte het hen veel mensen te mobiliseren. Uit de foto’s van de actie en het contact met de activisten blijkt dat zij hier zeer dankbaar voor zijn! Wij blijven de jonge Montenegrijnse activisten steunen in hun eco-revolutie.