Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Politieke mobilisatie door vrouwen in asielzoekerscentra tijdens de lockdown

Duitsland

ACTIE • Politieke mobilisatie door vrouwen in asielzoekerscentra tijdens de lockdown

Vrouwelijke asielzoekers leven vaak geïsoleerd van elkaar, ver verwijderd van stedelijke infrastructuur, openbaar vervoer en andere basisvoorzieningen. International Women Space (IWS) strijdt hiertegen door vrouwen te mobiliseren in een overstijgende politieke beweging en zicht te wapenen tegen geweld en discriminatie.

€ 800

doneer nu

Vrouwen die asiel zoeken in Duitsland worden vaak arbitrair geplaatst in asielzoekerscentra en zogeheten “Heims” (huizen). Het gevolg is dat in Berlijn en Brandenburg vrouwen vaak op verschillende van elkaar geïsoleerde plekken verblijven, ver verwijderd van stedelijke infrastructuur, openbaar vervoer en andere basisvoorzieningen zoals internetverbinding. International Women Space (IWS) strijdt hiertegen door vrouwen te mobiliseren in een overstijgende politieke beweging.

Actie

De verblijfplaatsen van asielzoekers in Duitsland zijn door de Covid-19 pandemie steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld. Op het moment dat er corona maatregelen werden genomen door de Duitse overheid, werden veel verblijfplaatsen direct onder een complete lockdown geplaatst. Dit weerhield bewoners van de toegang tot informatie. Ook zorgde de lockdown ervoor dat de informatiestroom van de centra naar de rest van de samenleving stokte; iets wat nog belangrijker was, aangezien de media vooral geneigd was zich te focussen op de pandemie.

Het doel van IWS is om een sterke politieke beweging voor vrouwen in het asielsysteem op te bouwen. De contante doorstroom van mensen in hun verblijfplaatsen bemoeilijkt dit, en wekt de vraag op voor politieke mobilisatie binnen de asielcentra. Kennis die op een dagelijkse basis wordt opgedaan door het verspreiden van flyers, één op één gesprekken en open vergaderingen gaat gauw verloren. Groepen voor vrouwen die op de aparte locaties worden georganiseerd komen een aantal keer per maand bijeen. Centrale vergaderingen worden gehouden met vertegenwoordigers van de lokale groepen, op het kantoor van IWS of online.

Maandelijks worden er workshops georganiseerd, waarvan de precieze inhoud wordt bepaalt door de betrokkenen, maar die bijvoorbeeld kunnen bestaan uit sessies met advocaten voor juridisch advies, carrière ontwikkeling, en therapie om om te gaan met trauma.

Tegen het patriarchaat

De International Women Space is een feministische, anti-racistische politieke beweging in Berlijn voor vrouwelijke migranten en vluchtelingen. De organisatie strijd tegen het patriarchaat door het vastleggen van dagelijks geweld, racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie tegen vrouwen. De organisatie werd opgericht in december 2012, en werd officieel geregistreerd in 2017.

Vrouwelijk verzet wordt vaak onderdrukt, en vrouwelijke geschiedenis is vaak verborgen of wordt genegeerd. IWS omarmt haar verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan, door het documenteren, zichtbaar maken, en publiceren van de verhalen van vrouwen. Door zich politiek te organiseren wapent de organisatie zich tegen de problemen waarmee vrouwen op een dagelijkse basis mee worden geconfronteerd—seksisme, racisme, het geweld van het asielsysteem en vluchtelingenbeleid.