Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Nederlandse investering in Hondurese corruptie

Honduras

Nederlandse ontwikkelingsbank FMO investeert in omstreden stuwdam

Locatie

Inheemse bevolking verzet zich tegen komst van stuwdam die hun leefomgeving verwoest. Ondanks forse mensenrechtenschendingen, blijft FMO het project financieren.

€ 2000

Berta Cáceres - DESA - FMO - inheemse bevolking - land grabbing - stuwdam

doneer nu

Na onlusten over de Nederlandse investering in een Hondurese stuwdam en de publicatie van een artikel in de Volkskrant zijn er Kamervragen gesteld. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en minister Ploumen van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking verdedigen aannames van investeerders over verantwoordelijk handelen in een corrupt en gewelddadig land.

Actie
  • Algemene info
  • Updates (5)

FMO investeert in corruptie

Honduras is rijk aan natuurlijke bronnen en heeft een grote diversiteit aan planten, dieren en etnische groepen. Aan de andere kant kenmerkt het land zich door armoede, sociaaleconomische ongelijkheid en afschrikwekkende geweldcijfers. De gemiddelde Hondurees moet voor zijn dagelijks bestaan vechten.

Sinds de coup in 2009 is Honduras drukdoende om buitenlands kapitaal aan te trekken voor de mijn- en bosbouw. De biodiversiteit en cultuur van het land komen hierdoor onder druk te staan en mensen worden van huis en haard verdreven.  FMO [zie onder] doet er nog een schepje bovenop door de bouw van een omstreden stuwdam te financieren in het gebied van de Lenca-bevolking.

Demonstraties tegen de stuwdam

De inheemse volkeren verzetten zich uit alle macht hiertegen en beroepen zich op hun recht op zelfbeschikking. Zij zijn bang dat hun land en culturele erfgoed verloren zullen gaan. Door manipulatie en valse beloftes aan sommige Lenca-dorpen, en juist niet aan anderen, hebben de investeerders verdeeldheid gezaaid in de Lenca-gemeenschap en is het vorig jaar tot ongeregeldheden gekomen. Er zijn demonstraties geweest tegen DESA, het lokale bedrijf dat de stuwdam bouwt. De repressie is echter enorm en er zijn al meerdere doden gevallen.

COPINH, de grootste organisatie die opkomt voor de positie van de Lenca-bevolking, heeft de Nederlandse regering een brandbrief gestuurd met het verzoek zich terug te trekken uit het project. Coördinator Bertha Cáceres: ‘Als FMO de financiering doorzet, is het medeplichtig aan schending van de mensenrechten en moord. Ik ben zelf ook al talloze keren met de dood bedreigd.’

Kamervragen door de SP

Na een artikel in de Volkskrant in mei van dit jaar, over deze wantoestanden, heeft SP-Kamerlid Jasper van Dijk Kamervragen gesteld [zie onder]. Minister Ploumen heeft zich bij het beantwoorden van deze vragen gebaseerd op de antwoorden en aannames gedaan door FMO. FMO baseert zich vervolgens weer op informatie die verstrekt wordt door de Hondurese partner DESA. Gezien de corruptie en manipulatie in Honduras, lijkt het duidelijk dat de aannames van FMO slechts een kant van de zaak belichten en niet per se gebaseerd zijn op feiten.

Het Actiefonds steunt de inheemse bevolking in Honduras

Maar de strijd is nog niet gestreden. Door de nauwe banden van Het Actiefonds met COPINH is Het Actiefonds in staat om dit verzet niet alleen financieel maar ook met directe actie te ondersteunen. Zo zijn de antwoorden op de Kamervragen door Het Actiefonds vertaald in het Spaans zodat men in Honduras de officiële Nederlandse argumentatie kan lezen. Op deze manier kunnen zij zich inhoudelijk beter verweren tegen het bataljon advocaten dat de Nederlandse belangen verdedigt.

Ook zijn er contacten aangehaald met andere Nederlandse organisaties om samen te werken aan het indienen van een officiële klacht bij FMO. Als de onafhankelijke commissie de tegenargumenten gegrond acht, zou dit het einde van het project kunnen betekenen.

Zover is het echter nog lang niet. ‘De strijd is hard en moeilijk, maar zeker niet kansloos’, aldus Cáceres.

Wat is FMO?

FMO is de internationale ontwikkelingsbank van Nederland. FMO investeert risicodragend kapitaal in bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden die (nog) geen toegang hebben tot de gangbare bronnen van vreemd en/of risicodragend vermogen. Het doel is florerende bedrijven en financiële instellingen te creëren die als motor fungeren voor duurzame groei in hun land.

Lees hier de kamervragen.