Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

De Narikurava strijden voor hun rechten

India

Narikurava in de lokale politiek

Locatie

Aruvi Trust wil personen van de gemarginaliseerde Narikurava in de lokale politiek krijgen, zodat zij de levensstandaard van hun groep kunnen verbeteren.

€ 1500

India - lokale politiek - Narikurava - Tamil Nadu

doneer nu

De documentaire Censored Fellowbeings gaat over de Narikurava, een gemarginaliseerde groep mensen uit de staat Tamil Nadu in het zuidoosten van India. In deze documentaire volgen studenten van de Indiase Pondicherry University verschillende personen uit deze groep. Ze filmen de kleine, donkere huizen waar ze van de autoriteiten in moeten wonen en laten personen uit de groep vertellen over hun gebruiken en over de problemen waar ze tegenaan lopen. Het Actiefonds steunt een campagne van de actiegroep Aruvi Trust, die deze gemarginaliseerde groep van vertegenwoordiging in de politiek wil voorzien en daarmee de positie van de Narikurava wil verbeteren.

Actie

Documentaire: Censored Fellowbeings

Narikurava

De Narikurava zijn van origine een groep rondtrekkende mensen. Ze woonden in bossen en leefden van de jacht. Vanwege de jacht op – vaak beschermde – wilde dieren, wilden de Indiase autoriteiten niet langer dat de Narikurava in bossen leefden en jaagden. Ze dwongen de mensen in speciaal voor hen gebouwde wijken te wonen. De huizen zijn er van slechte kwaliteit, er is geen straatverlichting, weinig werk en het drinkwater is vervuild.

Stigma

Er heerst een stigma op de groep. Vanaf 1871 vielen ze onder de Criminal Tribes Act. Dit hield in dat de koloniale regering ervan uit ging dat bepaalde criminaliteit – zoals stelen- een kenmerk van deze groep was. In 1952 verviel deze wet, maar het stigma bleef. Nog steeds ervaren de Narikurava stigmatisering door de politie en in de media, en worden zij gediscrimineerd door de rest van de bevolking.

Verkiezingen

In 2019 zijn er voor het eerst in twaalf jaar verkiezingen voor de Panchayat – de onderste bestuurslaag van India – op dorpsniveau. In elk dorp kiezen de bewoners een dorpspresident, voorzitter en raadgever. Op dit moment heeft geen enkel dorp een bestuurslid uit de Narikurava groep. Wanneer zij bestuursleden kiezen kunnen zij zorgen voor basisvoorzieningen en een verbeterde leefomstandigheden.

Tactiek

Aruvi Trust helpt mensen tijdens de komende verkiezingen op verschillende vlakken van het stemproces. Ze zorgen dat mensen de kiezerspassen op de juiste manier invullen, zodat de kiesraad ze goedkeurt. Daarnaast komt het vaak voor dat grote politieke partijen mensen uit lage kaste omkopen – een stem is geld waard. De actiegroep wil mensen informeren en bewust maken van het feit dat een volksvertegenwoordiger uit de groep meer voor elkaar krijgt dan een eenmalige geldsom

Aruvi Trust steunt mensen die zich verkiesbaar willen stellen met het inleveren van documenten. Als ze gekozen worden zal Aruvi Trust ze bijstaan met kennis over de plichten en verantwoordelijkheden van volksvertegenwoordigers.

Eerder protesteerde mensen uit de Narikurava groep voor een fatsoenlijke weg naar hun wijk. Na veel inspanning en langdurig protest kregen ze die weg ook. Aruvi Trust gaat ervan uit dat vertegenwoordiging vanuit de groep in de politiek een makkelijkere manier is om de precaire situatie van de Narikurava te verbeteren.