Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Een manifestatie tegen de wereldwijde neokoloniale onderdrukking van Inheemse volkeren

Nederland

Manifestatie voor de Internationale Dag voor Inheemse Volkeren

Locatie

Op de internationale dag voor inheemse volkeren (9-8-’20) vond er een manifestatie plaats tegen de wereldwijde neokoloniale onderdrukking, vóór bewustwording en solidariteit.

doneer nu

De VN riep 9 augustus uit tot de internationale dag van inheemse volkeren, voor bewustwording en bescherming van de rechten van inheemse volkeren wereldwijd. Inheemse volkeren worden nog altijd onderdrukt en uitgemoord door een wereldwijd systeem van (neo)koloniaal kapitalisme. Daarom vond er vorige week vond daarom een manifestatie plaats op het Museumplein in Amsterdam. 

Actie

Onderdrukking

Vandaag de dag wordt nog altijd het recht op zelfbeschikking van inheemse volkeren geschonden, door het systematisch onteigenen en vervuilen van land. Inheemse volkeren delven het onderspit, ten gunste van multinationals gesteund door moderne natiestaten. Dit staat in een lange lijn van wereldwijde kolonisatie, waardoor inheemse volkeren al eeuwenlang worden onderdrukt, uitgemoord, en hun vrijheid en levensomgeving worden ingeperkt.

Om een toekomst te creëren waarin aankomende generaties een plek hebben waar ze veilig kunnen opgroeien is het tijd voor wereldwijde solidariteit en bewustwording. Dit gaat ook gepaard met de strijd tegen de systematische vernietiging van natuur en leefomgevingen waar het (neo)koloniale en geglobaliseerde kapitalisme aan ten grondslag ligt. De alsmaar toenemende ongelijkheid, competitiedrang en disconnectie van mens en natuur staat haaks op de bijdragen van inheemse volkeren aan natuurbescherming.

Manifestatie

Om de desastreuze impact en continuerende mensenrechtenschendingen van het (neo)koloniale kapitalisme tegen te gaan zijn dekolonisatie en herstel noodzakelijk. De Amsterdamse stichting Aralez, een organisatie en netwerk voor dekolonisatie, organiseerde op de internationale dag van inheemse volkeren een manifestatie op het Museumplein. Kennisuitwisseling, en het leren en luisteren naar inheemse wereldbeelden, spiritualiteit en cultuur, stonden centraal.

Inheemse diaspora uit verschillende landen deden mee aan de manifestatie en kregen een podium. Verschillende organisaties kregen daarnaast de ruimte om ceremonies te houden voor onder andere collectief herstel en genezing. De actie was ook bedoeld om aandacht te vragen voor solidariteit en herstel vanuit het mondiale Noorden (Global North).

Foto’s: Romy Fernandez.