Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Actie voor sociaaleconomische onafhankelijkheid van arme sociale groepen in Silly, Burkina Faso

Burkina Faso

Gelijke landrechten voor vrouwen in Burkina Faso

Locatie

augustus 2020 || Activistische vrouwenbeweging pleit voor het recht op landeigenaarschap voor vrouwen in Burkina Faso

feminisme - landrechten - mensenrechten

doneer nu

Het African Volunteer Network heeft de handen ineen geslagen met de Liayouan groep voor vrouwenrechten, met als doel het versterken van de sociaaleconomische positie van vrouwen in de gemeente Silly in Burkina Faso. Dit willen zij doen door het bevorderen van toegang tot landeigenaarschap voor in het bijzonder de meisjes en vrouwen uit het plattelandsstadje Silly.

Actie

Vrouwen hebben in Silly niet dezelfde toegang als mannen tot het eigenaarschap van landrechten. De actiegroep pleit voor de uitvoering van een aantal maatregelen, met als belangrijkste het verlenen van hetzelfde recht op toegang tot land aan vrouwen zodat ze kunnen profiteren van de bijbehorende landtitels voor hun huisvesting en productie van hun landbouwgrond. In Afrika in het algemeen en Burkina Faso in het bijzonder is het bezit van eigen land een van de schaarse productiemiddelen toegankelijk voor de inwoners uit plattelandsgebieden. Het bezit van eigendomsakten zal de sociaaleconomische onafhankelijkheid van arme sociale lagen, waar vrouwen helaas vaak toe behoren, bevorderen.

De activisten starten met een campagne waarmee ze de tienduizenden vrouwen uit de omgeving willen bereiken. Als eerste stap zullen er advocacy sessies plaatsvinden in de 31 dorpen van de gemeente Silly met als doel de kennis van vrouwen en meisjes met betrekking tot hun mensenrechten te vergroten, zodat ze deze beter kunnen verdedigen. Daarnaast dienen deze sessies om druk uit te oefenen op de plaatselijke bestuurders om hun politieke keuzes te veranderen ter bevordering van de gelijke rechten van vrouwen.

 

Ten tweede zal het consortium doorgaan met de oprichting van activistische vrouwenbewegingen. Deze bewegingen worden in alle 31 dorpen van de gemeente Silly opgericht en zullen alleen worden geleid door vrouwelijke leiders. Alle actiegroepen samen ontwikkelen een grootschalig, gemeenschappelijk platform van eisen die pleiten voor gelijke rechten van vrouwen. Ze zullen hun activisme de komende tijd veelvuldig uiten door middel van marsen, workshops en het uitoefenen van politieke druk.