Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Mensen komen in opstand voor hun recht op water!

Kenia

Droogte in Kenia door mega ranch

Locatie

Rotu, een enorme ranch neemt het overgrote deel van het water van een kanaal, hierdoor blijft te weinig over voor de verder opgelegen dorpen. Zij komen in actie tegen de illegale activiteiten en roepen de autoriteiten op hier tegen in te gaan.

landrechten - water

doneer nu

Door illegale aftappingen van een enorme ranch lijdt een hele regio onder ernstige droogte. Zij komen in opstand om te protesteren voor hun recht op water.

Actie

Een enorme ranch heeft illegaal een deel van het kanaal vertakt naar zijn eigen land waardoor de Mata-regio nu met grote watertekorten te kampen heeft. De gemeenschap gaat demonstreren om te komen voor hun recht op water en roept de politie op om in te grijpen.

Waterproblemen

MALIDES komt in actie naar aanleiding van de illegale acties van Ruto, een grote boerderij die het water steelt van de lokale gemeenschap. De autoriteiten hebben nog altijd geen actie ondernomen tegen de illegale praktijken van de grootgrondbezitter. De bewoners van de regio Mata zijn volledig afhankelijk van het Grogan kanaal voor drinkwater, tuinbouw en de veestapel. Ruto is een grote boerderij die in de bovenloop van het kanaal illegale aftappingen heeft gezet om zijn eigen land te irrigeren. Daarnaast heeft de eigenaar delen van het kanaal met elektrisch hekwerk afgezet. Hierdoor is het waterpeil bij Mata zo laag geworden dat er onvoldoende is  om te kunnen voorzien in levensonderhoud. Daarnaast blokkeren de hekken de rivier op plaatsen waar de herders eerst met het vee kwamen.

Gerechtigheid

Eerder deed de politie een onderzoek naar de activiteiten van Ruto. Zij concludeerden dat de aftappingen illegaal waren, maar ondernamen geen vervolgstappen. Vermoedelijk omdat de politie bang is voor de politieke macht van de grootgrondbezitter. Heb dit weggehaald, want is beetje dubbelop.

MALIDES strijdt niet alleen voor het heropenen van het kanaal, maar roept ook op om Ruto en de inactieve autoriteiten te berechten. MALIDES is opgericht om de rechten van de inheemse gemeenschap te beschermen, de landrechten, sociaaleconomische rechten en het recht op een gezonde leefomgeving. Twee jaar eerder protesteerde de groep succesvol tegen de uitbreiding van een plasticbedrijf in hun regio, waardoor een deel van de inwoners had moeten verhuizen. Het plasticbedrijf mocht niet verder uitbreiden in de regio van Mata.