Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Stop het legaliseren van politiegeweld!

Nederland

Demonstratie op het Malieveld tegen het legaliseren van politiegeweld

Locatie

Afgelopen zaterdag (20-06-’20) organiseerde Kick Out Zwarte Piet Den Haag een demonstratie tegen de verdere legalisering van politiegeweld en institutioneel racisme in overheidsinstanties.

€ 250

doneer nu

Sinds 2016 is er een wetsvoorstel in behandeling dat politiegeweld verder legaliseert. Vorig jaar in oktober stemde de Tweede Kamer bijna unaniem vóór. Na aankomende zomer wordt het voorstel behandeld door de Eerste Kamer. Sinds de wereldwijde golf van protesten tegen racisme en politiegeweld groeit de bezorgdheid en wordt het voorstel fel bekritiseerd. Hierom organiseerde Kick Out Zwarte Piet (KOZP) Den Haag afgelopen zaterdag een demonstratie op het Malieveld.

Actie
  • Algemene info
  • Updates (1)

Het wetsvoorstel wordt al vanaf 2013 ontwikkelt, maar temidden van de huidige maatschappelijke discussie over politiegeweld wordt de wet versneld behandeld. De wet geeft agenten een ruimere bevoegdheid om geweld te gebruiken (schieten, taser, pepperspray) en zullen hiervoor bij letsel of overlijden van een burger minder snel als ‘verdachte’ worden behandeld. Ook wordt afschieten van rubberkogels toegestaan bij het verstoren van de openbare orde, wat bijvoorbeeld betekend dat er tijdens demonstraties kan worden geschoten.

Voorstanders van de wet beargumenteren dat je agenten niet als burger kunt zien en behandelen, omdat ze als ambtenaar het geweldsmonopolie van de staat uitvoeren en een andere status hebben. Critici wijzen er echter op dat een verdere legalisering van politiegeweld gevaarlijk kan zijn. Op dit moment is er, in alle 41 gevallen dat een burger omkwam door politiegeweld in de afgelopen vier jaar, geen enkele agent voor de rechter verschenen. Het openbaar ministerie faalt als controlerende macht, en onafhankelijk toezicht op het handelen van politieagenten ontbreekt hierdoor. Mensen van kleur zijn overigens oververtegenwoordigd in de slachtoffers.

KOZP Den Haag schreef een manifest tegen het wetsvoorstel, ondersteund door tientallen maatschappelijke organisaties. Afgelopen zaterdag (20-06-’20) vond er een demonstratie plaats op het Malieveld, dat bij overlijden een politieagent automatisch voor de rechter verschijnt; politiegeweld begrensd wordt in plaats van verder gelegaliseerd; en dat het gebruik van risicoprofielen stopt bij de politie, de Koninklijke Marechaussee, de belastingdienst en alle andere overheidsinstanties. Het Actiefonds steunde deze demonstratie voor het inhuren van een gebaren-tolk, een geluidsinstallatie en podium, en het printen van flyers en posters.

Het uitbreiden van de bevoegdheden van de politie zal ertoe leiden dat de hardste klappen bij mensen van kleur zullen vallen. Politiegeweld en institutioneel racisme moeten structureel worden aangepakt.

 

Foto @johanjanssen