Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Civil Defence voert actie tegen repressieve wetgeving om de positie van arbeiders in Kazachstan te verbeteren

Kazachstan

Campagne voor arbeidersrechten in Kazachstan

Locatie

Civil Defense Public Association voerde actie op 9 november 2019, gevolgd door maanden campagne voeren, om de sociaal-economische rechten van werknemers in Kazachstan te waarborgen.

Campaign - human rights - Kazakhstan - Trade Unions - worker's rights

doneer nu

Civil Defense Public Association is opgericht in 2013 door een groep mensenrechtenactivisten in Kazachstan. De NGO strijdt voor de bescherming en waarborging van de sociaal-economische rechten van werknemers en vrijheden van burgers. Dit doet ze door middel van juridische hulp, onderzoek, informatieverspreiding, trainingen voor vakbonden, conferenties en publieke campagnes. Op 9 november (2019) organiseerde Civil Defense een protest in Almaty, de hoofdstad, wat leidde tot media aandacht, het mobiliseren van andere activisten, en uiteindelijk verandering in de wetgeving.

 

Actie

Na de oprichting van Civil Defense werd er in 2014 een wet geaccepteerd die kleine, onafhankelijke vakbonden criminaliseerde. Ze werden verplicht zich aan te melden bij grotere, landelijke vakbonden, waardoor velen ophielden te bestaan. In 2015 werden de rechten werknemers verder ingeperkt via aanpassingen in de wet, en in 2016 werd er officieel besloten dat de Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden gesloten moest worden. Drie van haar leiders kregen een gevangenisstraf opgelegd. In 2018 werd een andere activist voor sociale rechten in elkaar geslagen door onbekende personen.

Op 9 november vorig jaar organiseerde Civil Defense een actie in de hoofdstad voor het democratiseren van de wetgeving omtrent vakbonden en het waarborgen van arbeidersrechten. Overwerkte werknemers en het niet uitbetalen van lonen zijn in de laatste jaren steeds vaker voorgekomen en zijn langzamerhand genormaliseerd. De actievoerders vroegen onder andere om het opnieuw legaliseren van onafhankelijke vakbonden en het uitbreiden van werkgeversinspecties.

Ongeveer 30 activisten deden mee aan de actie, waarna er veel nationale en internationale media aandacht voor was. In januari werd er een gesprek georganiseerd met Dirk Wiese, een Duits parlementslid van de sociaal-democratische partij. Uiteindelijk leidde dit tot aanpassingen in de wetgeving die werden doorgevoerd door het Kazachstaanse parlement. Zo zouden onafhankelijke vakbonden niet meer verplicht onderdeel moeten zijn van landelijke vakbonden. Ook werd de minimumvereiste afgeschaft dat minstens de helft van de werknemers binnen een sector gemobiliseerd moet zijn om een vakbond op te richten. Gepaard met meer veranderen kan de vrijheid van samenkomst beter worden gewaarborgd.