Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Allesverwoestende modderstroom gevolg van menselijk handelen

Sierra Leone

Bevolking eist bescherming van de overheid na overstromingen Sierra Leone

Verwoestende regenval is niet louter een natuurramp, maar het gevolg van menselijk handelen. En de meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen.

€ 500

demonstratie - klimaatverandering - natuurramp - overstroming

doneer nu

Het is tijd om te beseffen dat allesverwoestende regenval niet louter een natuurramp is, maar ook het gevolg van menselijk handelen. Naarmate de temperaturen stijgen worden de natte gebieden natter, de droge gebieden droger en transformeert normale regenval tot hevige regenval. Dit leidt tot massale overstromingen en modderstromen, zoals nu in Sierra Leone.

Actie

Allesverwoestende modderstromen in Sierra Leone

Vorige maand denderde een modderstroom door de straten van Freetown in Sierra Leone. Na dagen van heftige regenval overviel een vloed van modder de bewoners rondom Freetown in hun slaap. Hierbij kwamen meer dan 1000 mensen om het leven, en zo’n 7000 mensen verloren hun huis. De armsten zijn het hardst getroffen. Deze ramp is dan ook niet enkel een gevolg van ecologische factoren, maar heeft net zo goed een economische oorzaak. In Freetown wonen duizenden mensen in zogeheten informele wijken, oftewel sloppenwijken zonder elektriciteit en stromend water. Deze mensen worden elk jaar opnieuw disproportioneel getroffen door de regenval. Deze regenval is nooit onverwachts; Freetown is een van de “natste” steden van heel Afrika. Sinds 2008 overstroomt Kroo Bay, een van de grootste sloppenwijken met een geschatte populatie van 6000 mensen, elk jaar opnieuw.

Arme bevolking hardst getroffen

Het overstromingsprobleem in Freetown is veelzijdig. Vanwege een gebrek aan regelgeving en het onvoldoende in acht nemen van milieuwetten, leven tienduizenden inwoners in gevaarlijk kwetsbare woningen. Er is een groot tekort aan woningen, waardoor de arme bevolking gedwongen in krotten woont in wijken aan de randen van de stad. De waterafvoersystemen in de stad worden geblokkeerd door afvalophopingen. Bij zware regenval storten de verstopte afvoerbuizen grote hoeveelheden afval – waaronder onhygiënisch medisch afvalmateriaal – in de sloppenwijken aan de kust. Zo brengt een overstroming niet alleen direct gevaar van verdrinking, maar verhoogd het ook het risico op ziektes. De gemiddelde levensverwachting van bewoners van deze wijken ligt dan ook op 35 jaar: 10 jaar onder het landelijke gemiddelde. Daarnaast zorgt ontbossing van de hoger gelegen delen ervoor dat de bodem destabiliseert en modderstromen vrij baan hebben. En waarom de bomen op bergtoppen worden gekapt? Om de elites van het land van huizen met een mooi uitzicht te voorzien.

Actievoerders eisen bescherming

De actiegroep Youth Arise Organisation pikt het overheidsbeleid niet langer en komt in protest. Ze organiseren op 21 en 22 september demonstraties voor het gemeentehuis van Freetown. Ze eisen wetgeving die verdere verkoop van land en ontbossing voorkomt. Ze maken zich hard voor de invoering van een nieuw beleid om toekomstige rampen te voorkomen. Het Actiefonds support de Youth Arise Organisation. Ze hebben geld nodig voor het maken van spandoeken, drukken van t-shirts, huren van een geluidsinstallatie en verspreiden van promotiemateriaal. Hiervoor kunnen ze jouw steun goed gebruiken. Een kleine bijdrage zorgt er al voor dat zij hun stem kunnen laten horen.

Klimaatverandering is echt een oorzaak

Het falen van de regering van Sierra Leone om bewoners van risicovolle gebieden te beschermen heeft verwoestende gevolgen, maar er zijn ook factoren die buiten het vermogen van het land liggen. Sierra Leone heeft dit jaar driemaal de verwachte seizoensgebonden regenval gehad. Zwaardere regenval is eevan de gedocumenteerde effecten van klimaatverandering, veroorzaakt door menselijk handelen. En naarmate de aarde warmer wordt en het weer extremer, lijden de armste mensen, de mensen zonder stem en zonder bescherming, steeds meer.