Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

AFA Fryslân organiseert acties in aanloop naar de verkiezingen

Nederland

ACTIE • Anti-fascistische posteractie in Friesland

Locatie

In Friesland groeien onder de bevolking gevoelens van intolerantie en uitsluiting. Anti Fascistische Actie Fryslân start in de aanloop naar de verkiezingen in maart (’21) diverse acties tegen (institutioneel) racisme en fascisme.

€ 180

doneer nu

In Friesland groeien onder de bevolking gevoelens van intolerantie en uitsluiting. Politieke partijen als de PVV en het FvD wakkeren dit aan, maar ook middenpartijen zijn gevoelig voor een cultuur van ‘eigen volk eerst’ en het versimpelen van het immigratievraagstuk. De groep Anti Fascistische Actie Fryslân start in de aanloop naar de verkiezingen in maart diverse acties tegen (institutioneel) racisme en fascisme.

Actie

De sympathisanten van de AFA Fryslân vinden het zorgwekkend dat partijen van het politieke midden en traditionele ‘rechts’ steeds meer lijken samen te werken met, of ideeën overnemen van, rechts-extremistische partijen. Een fascistisch gedachtengoed dat mensen verdeeld, intolerant is en ronduit discrimineert sijpelt steeds verder door in de regionale en lokale politiek. Omdat het belangrijk is om actief een tegengeluid te geven blijft de AFA Fryslân zich inzetten om de bewustwording over racisme en fascisme te vergroten, en komt de actiegroep waar nodig in verzet tegen de stem van onverdraagzaamheid.

In de aanloop naar de verkiezingen in maart zullen er diverse al dan niet aangekondigde acties plaatsvinden op zoveel mogelijk plaatsen. Gisteren (4-2-2021) zijn alle openbare aanplakzuilen in Leeuwarden beplakt met de poster “Jou rasisme en faksisme… gjin Romte – Geef racisme en fascisme geen ruimte”. Ook in Ooststellingwerf zijn op diverse plaatsen posters geplakt. Daarnaast is de poster aangeboden aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân.

“Geef angst en haat geen stem” — AFA Fryslân

Lees meer over AFA Fryslân op de website.