Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Roma-vrouwen strijden tegen klimaatracisme!

Serbia

ACTIE • Your choice-Healthy life or?!

Roma Women of Vojvodina maken Servië bewust van de klimaatcatastrofe en klimaatracisme.

climate activism - climate justice - Roma - Serbia

doneer nu

Roma-vrouwen uit Vojvodina maken Servië bewust van klimaatontwrichting en klimaatracisme. Zij dringen erop aan dat degenen die het meest onder de klimaatcrisis in Servië te lijden hebben, integraal deel moeten uitmaken van de oplossing.

Actie

Er heerst een zeker misverstand dat ecologie een strijd is van de witte middenklasse, die wordt gevoerd door hoogopgeleide stedelijke elites. Voor zover mensen uit lagere klassen of geracialiseerde groepen erbij worden betrokken, is dat meestal in de vorm van goedbedoelde maar paternalistische beleidsvoorstellen die hen moeten helpen zonder hen noodzakelijkerwijs bij de klimaatstrijd te betrekken.

Dit is natuurlijk onzin, aangezien degenen die het hardst door klimaatverandering worden getroffen, als geen ander weten hoe dringend de strijd voor klimaatrechtvaardigheid is. De intersectie tussen racisme, armoede en klimaatverandering is al vaak aangetoond. Structureel racisme zorgt ervoor dat de maatschappij gesegregeerd blijft, en geracialiseerde groepen op de minst waardevolle locaties moeten wonen met veel gevaren voor gezondheid en het klimaat. Het racistische beleid van de staat acht de leven van deze mensen minder waard dan dat van de witte meerderheid. Dit zien we zelfs terug in het nationaal en supranationaal klimaatbeleid, waarin geracialiseerde gemeenschappen worden genegeerd ten gunste van een abstracte vermindering van de CO2-uitstoot.

Roma Women of Vojvodina

De Roma-vrouwen van Vojvodina zullen niet machteloos toekijken terwijl hun gezinnen en vrienden nu al onder de klimaatramp lijden. De provincie Vojvodina is berucht om haar slechte waterkwaliteit: 40 procent van de inwoners drinkt water vervuild is met giftige stoffen zoals arseen, het actieve bestanddeel van rattengif. Dit percentage kan hoger zijn in de Roma-gemeenschappen van Vojvodina, aangezien zij in de armere delen van de provincie wonen.

De activisten zijn vastbesloten de Roma-gemeenschap te mobiliseren om te strijden voor klimaatrechtvaardigheid: om te beginnen schoon drinkwater in Vojvodina. Voor hen is de klimaatverandering simpelweg een mensenrechtenkwestie. De activisten willen hun gemeenschap mobiliseren om hun leefomgeving te beschermen, directe acties te organiseren tegen de grootste vervuilers en betere leefomstandigheden te eisen in het heden en de toekomst.

Het Actiefonds is er trots op Roma Vrouwen van Vojvodina te steunen.