Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Maak een einde aan de dierenindustrie, nu!

Germany

ACTIE • Massa actie tegen de dierenindustrie

Locatie

AniCA verenigt het gefragmenteerde verzet tegen de dierenindustrie en pakt een breed scala aan problemen aan. De dierenindustrie schendt niet alleen de rechten van dieren, maar draagt ook enorm bij aan de uitstoot van broeikasgassen en heeft een grote ecologische voetafdruk door het massale gebruik van land, water, mest en antibiotica. De neokoloniale productie van […]

arbeidsrechten - covid-19 - dierenrechten - klimaatrechtvaardigheid

doneer nu

Als brede beweging legt AniCA de nadruk op het verband tussen dierlijke productie en klimaatverandering en legt de vinger op de open wonde die de dierenindustrie veroorzaakt. Door het grootste pluimveebedrijf in Duitsland te blokkeren, lieten zij zien dat de dierindustrie moet stoppen, als mens en dier waardig willen leven.

Actie

AniCA verenigt het gefragmenteerde verzet tegen de dierenindustrie en pakt een breed scala aan problemen aan. De dierenindustrie schendt niet alleen de rechten van dieren, maar draagt ook enorm bij aan de uitstoot van broeikasgassen en heeft een grote ecologische voetafdruk door het massale gebruik van land, water, mest en antibiotica. De neokoloniale productie van veevoer in Latijns-Amerika waarmee de dieren worden gevoed, veroorzaakt ontbossing en uitbuiting van de lokale bevolking. Ook in Europa zorgt de dierindustrie nauwelijks voor veilige en voldoende arbeidsomstandigheden in de fabrieken, vooral in tijden van COVID. Daarnaast speelt de dierindustrie een belangrijke rol bij het ontstaan en de verspreiding van zoönosen, die de COVID-pandemie hebben veroorzaakt en in de toekomst voor nieuwe pandemieën kunnen zorgen.

Als sterke alliantie combineert AniCA combineert voor klimaatrechtvaardigheid, dierenrechten, arbeidsrechten en tegen mogelijke toekomstige zoönosen.

ACTION

AniCA organiseerde in 2021 een kamp en een massa-actie tegen de PHW Group, het grootste pluimveebedrijf in Duitsland. Het programma van het kamp verzorgde workshops en talks over alles wat er mis is met de dierenindustrie. Boeren en burgers werden uitgenodigd om te spreken, waarbij de uitbuiting door PHW van zowel dieren als mensen aan de kaak werd gesteld.

De actie werd breed uitgemeten door de media in kranten en op TV en was een groot succes. Gedurende een hele dag werd de toegang tot de centrale opslagplaats van het bedrijf effectief geblokkeerd.

AniCA eiste van het PHW dat de werknemers in slachthuizen en vleesverwerkings bedrijven tegen COVID worden beschermd en dat ze voldoende gezondheidsbescherming krijgen. Tijdens de pandemie was de dierindustrie een grote covid-haard, zowel in Duitsland als wereldwijd.

Een tweede eis was het verbod op de invoer van veevoer. Voor de productie van diervoeder in Latijns Amerika worden bossen gekapt. Grondstoffen zoals land en water gebruikt die rechtstreeks voor de productie van voedsel of voor klimaatbeschermingsmaatregelen zoals herbebossing zouden kunnen worden gebruikt.

Een derde eis was de herbestemming van de subsidies. Het geld dat nu naar de dierlijke industrie gaat, zou naar solidaire en ecologische landbouw moeten gaan.

AniCA gelooft in een gezamenlijke radicale strijd voor emancipatoire, solidaire en duurzame alternatieven voor ons huidige kapitalistische systeem.

Bang voor deze verenigde activistische beweging bouwde PHW in de dagen voor de actie een beschermende muur (zoals te zien in deze video) rond hun hoofdzetel, waaruit blijkt dat ze het activisme tegen de dierenindustrie serieus nemen en als een bedreiging zien!

Het Actiefonds is trots om AniCA en hun acties die de dierenindustrie bangmaken te steunen!