Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Actietop tegen European Gas Conference

Oostenrijk

ACTIE • Actiedagen tegen de European Gas Conference

Locatie

De European Gas Conference kon rekenen op een tegenconferentie en verschillende acties waarbij fossiele brandstof-infrastructuur en gebouwen geblokkeerd werden.

civil disobedience - climate activism - gas

doneer nu

Honderden mensen kwamen in Wenen bijeen om een week lang kennis op te doen over gas en de crises die het veroorzaakt. Met succes blokkeerden ze fossiele brandstofinfrastructuur en de internationale top van gas-investeerders.

 

Actie

Van 27 tot 29 maart 2023 vond in Wenen de Europese Gasconferentie (EGC) plaats. Een alliantie van grassroots-bewegingen die strijden voor klimaat en sociale rechtvaardigheid kwamen samen op de tegenconferentie: de Power to the People Conference. Honderden mensen van verschillende bewegingen over de hele wereld kwamen bijeen om van elkaar te leren, ervaringen en kennis uit te wisselen en te discussiëren over alternatieven om de wereld te veranderen. Onder anderen de activisten van Don’t Gas Africa, die hun strijd en overwinningen tegen gasontwikkeling en kolonialisme met de aanwezigen deelden, en deskundigen die uitlegden waarom gas geen duurzame oplossing is waren aanwezig om uitleg te geven over de impact van gas op zowel het klimaat als mensenlevens. Tijdens de conferentie werden manieren besproken waarop een groene en rechtvaardige transitie het kapitalisme kan beëindigen, terwijl activistische collectieven uit de hele wereld met elkaar in contact werden gebracht.

Na de tegenconferentie stonden een paar dagen van acties op het programma, waarbij honderden activisten de fossiele brandstof-infrastructuur blokkeerden. In totaal waren er 5 acties verspreid over drie dagen! De activisten blokkeerden het privévliegveld van Wenen, de Europese gasconferentie zelf en de transportroute van OMV, een grote Oostenrijkse gas- en olie-industrieel. Ook werd er een enorme demonstratie georganiseerd, waarbij opnieuw honderden mensen door de straten van Wenen trokken. Sommige activisten slaagden er ook in het galadiner van European Gas Conference te infiltreren en confronteerden de gas-investeerders rechtstreeks met hun misdaden.

Hoewel het politiegeweld tegen activisten tijdens deze actieweek in Oostenrijk een nieuw hoogtepunt bereikte en veel activisten werden gearresteerd, maakte de gebundelde kracht van al deze mensen het hele project tot een groot succes.

Europese Gasconferentie

De European Gas Conference, een lobby-evenement van de Europese gasindustrie, financiële instellingen en beleidsmakers, vindt jaarlijks plaats in Wenen. Zij presenteren zichzelf als het enige platform dat “de oostelijke en westelijke gasindustrieën verbindt”, maar ondertussen verbinden en verdiepen zij enkel de mondiale crises, van klimaatverandering tot neokolonialisme en oorlogen over natuurlijke grondstoffen. Terwijl veel mensen in Europa zich zorgen moeten maken over hoe zij hun dagelijkse uitgaven en energiekosten kunnen beheren als gevolg van de huidige inflatie, en landen als Pakistan worden geconfronteerd met hevige overstromingen, dagelijkse stroomuitval en een verschrikkelijke economische crisis, hebben de hoofdrolspelers die deze bijeenkomst mede organiseren recordwinsten gemaakt. De globale afhankelijkheid van klimaatvernietigende en neokoloniale energiebronnen wordt door de partijen op de conferentie beleidsmatig verder versterkt.

De op deze conferentie aanwezige lobbyisten en bedrijven nemen beslissingen die ons állen aangaan, en door ze achter gesloten deuren te nemen, hollen ze ook onze democratie uit.

System Change not Climate Change

De tegenconferentie en actieweek werden logistiek mogelijk gemaakt door de Oostenrijkse actiegroep System Change not Climate Change. Deze groep werd in 2015 opgericht in de nasleep van een grote klimaatrechtvaardigheidsbeweging die ontstond in de context van de beroemde COP in Parijs. Sindsdien houden ze zich bezig met de kwestie van klimaatrechtvaardigheid, waarbij ze zich richten op de economische en sociale dimensies en op de kapitalistische wortels van de klimaatcrisis.

ASEED Europe

Food System & Agricultural change-ASEED Europe is een in Amsterdam gevestigd collectief dat groepen en individuen (met name jongeren) die streven naar eerlijke en duurzame voedselsystemen ondersteunt en mondig maakt. Ze promoten grassroots organisatie, mobiliseren mensen om actie te ondernemen en ondersteunen de informele uitwisseling van vaardigheden en kennis rond sociale kwesties, klimaatverandering, landbouw, voedsel, weerbaarheid en verzet. Tijdens de tegenconferentie verzorgde ASEED workshops over de betrokkenheid van de gasindustrie bij de landbouwsector.

Het Actiefonds is er trots op deze twee collectieven te hebben gesteund en is solidair met alle actiegroepen die bij de tegenconferentie en de actieweek aanwezig waren, én met alle activisten die politiegeweld hebben ervaren. Want we laten de echte criminelen niet achter gesloten deuren besluiten over onze toekomst!