Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Animal Rebellion strijd voor een duurzaam en rechtvaardig plantaardig voedselsysteem

Nederland

Acties in Den Bosch tegen industriële landbouw

Animal Rebellion strijd voor een plantaardig en rechtvaardig, duurzaam voedselsysteem. Er werden het afgelopen weekend (18 t/m 20 september 2020) meerdere acties in Den Bosch georganiseerd tegen de verwoestende effecten van de industriële landbouwsector.

€ 500

animal rebellion - bewustmakingscampagne - bezetting - dierenleed - natuurbescherming

doneer nu

Animal Rebellion streeft naar een rechtvaardig en duurzaam plantaardig voedselsysteem. Door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid en directe acties gaan ze de strijd aan met de industriële landbouwsector, die voor een groot deel aan de basis staat van gezondheids-, milieu- en klimaatproblemen. Animal Rebellion streek neer in Den Bosch, en bezette onder andere het hoofdkantoor van ZLTO—een grote lobbyorganisatie in Nederland—en hield een ludieke begrafenis.

Actie
  • Algemene info
  • Updates (1)

Animal Rebellion is onderdeel van de wereldwijde beweging Extinction Rebellion. In de context van de wereldwijde klimaat-, milieu- en sociale crises focust Animal Rebellion zich specifiek op de industriële landbouwsector. Het verwoest landbouwgrond, draagt bij aan een wereldwijde massa-extinctie van dierensoorten, en speelt een buitenproportionele rol in klimaatverandering.

Door middel van acties wil Animal Rebellion de aandacht vragen van de politiek om de waarheid te vertellen over de klimaatcrisis en uiteindelijk aansturen op een plantaardig en rechtvaardig voedselsysteem, om de klimaatcrisis te stoppen en een ecologische ramp te voorkomen.

Het afgelopen weekend voerde Animal Rebellion actie in Den Bosch, het hart van de industriële landbouw in Nederland; de niveau’s fijnstof in de lucht zijn er aanzienlijk hoger door dan de toegestane waarde van de WHO.

Enkelen klommen op het dak van het Brabantse provinciehuis om banner’s naar beneden te gooien:

Er was een Plantastival georganiseerd om een plantaardig voedseldieet- en systeem te vieren. (foto: @come_closer_project):

Door het centrum van Den Bosch was een begrafenisstoet georganiseerd om alle dierlijke en menselijke slachtoffers van de industriële landbouw te herdenken, uit het verleden en in de toekomst.

Bij ZLTO, een koepelorganisatie voor land- en tuinbouw gevestigd in Den Bosch én een van de grootste lobbyorganisaties voor industriële landbouw in Nederland, werd een sit-in georganiseerd om aandacht te vragen voor de rol die ZLTO speelt in Nederland.