Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Laat LHBTQIA+-tieners leven!

Polen

ACTIE • Zelfdodingspreventie in Polen

Locatie

Uit onderzoek van GrowSpace bleek dat Poolse LHBT+-jongeren steeds vaker zelfmoordpogingen ondernemen. De organisatie zet zich in voor effectiever zelfmoordpreventiebeleid.

LHBT+ - polen - zelfmoord

doneer nu

Polen is het meest gevaarlijke land in de EU voor LHBTQIA+’ers. De homo- en transfobie draagt bij aan het hoge aantal zelfdodingspogingen onder Poolse jongeren, waarvan een groot deel queer en/of trans is. GrowSpace zet zich in voor een effectiever suïcidepreventiebeleid van de regering.

Actie

“In 2021 stegen de zelfdodingspogingen van kinderen en jongeren bijna 150% ten opzichte van 2020. Het beruchte record is een bewijs van hoe nijpend de staat van de geestelijke gezondheidszorg in ons land is.”

Dit is de conclusie van GrowSpace Poland, een actiegroep die zich inzet voor suïcidepreventie onder LHBTQIA+-jongeren. Zij vroegen data op bij Poolse politiebureau’s om de zelfdodingscijfers van Poolse jongeren in kaart te brengen. Hieruit bleek dat er ongeveer 2000 suïcidepogingen zijn gedaan in 2021, waarvan er 150 eindigden in de dood. GrowSpace benadrukt dat de oorzaken van zelfdoding complex en uiteenlopend zijn. Toch moeten we niet verzwijgen dat tweederde van de suïcidepogingen door LHBTQIA+-jongeren wordt uitgevoerd, waarvan het grootste deel trans zijn.

De actiegroep hield een herdenking met kaarslicht voor het Ministerie van Volksgezondheid om tienerzelfdoding aan te kaarten. Daarnaast zamelde GrowSpace handtekeningen in voor een petitie die de regering aanmaant met snelle en concrete plannen te komen voor preventie. Op het moment lijden namelijk 70 procent van LHBTQIA+-tieners aan suïcidale gedachten. Scholen moeten een plan hebben om hiermee om te gaan. 

70 procent van LHBTQIA+-tieners lijdt aan suïcidale gedachten.

Meer dan 10 duizend mensen ondertekenden de petitie en 40 organisaties verenigden zich in een coalitie om zelfmoordpreventie te bevorderen. Het onderzoek en de herdenking zijn besproken in minstens 80 mediapublicaties. De ondertekenden eisen gespecialiseerde trainingen voor leraren en ouders, net als extra aandacht voor pestgedrag onder leerlingen. 

Aanvankelijk wilde het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Onderwijs niet ingaan op de actiegroep, maar na de media-aandacht verklaarden zij dat de huidige suïcidepreventieprogramma’s volgens hen al goed genoeg functioneren. De coalitie laat het hier niet bij en kondigden aan nader onderzoek doen naar het succes van het huidige beleid. 

Het Actiefonds steunde de groep met het aanschaffen van kaarsen, posters en ander materiaal voor de herdenkingsceremonie. Want hoe kan preventiebeleid rond zelfdoding al ‘goed genoeg’ werken wanneer suïcidepogingen zo extreem stijgen?