Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Meer antifascistisch verzet in Italië!

Italië

ACTIE • Non disturbare chi vuole fare!

Locatie

Contrario voerde campagne tegen de fascistische Meloni-regering in de wijk Centocelle.

antifascisme - Italië - Meloni

doneer nu
Actie

In haar eerste toespraak als premier van Italië introduceerde Giorgia Meloni een motto: Non disturbare chi vuole fare. Laat hen die iets willen doen met rust. Ze bedoelde het in de meest neoliberale zin: geen belastingen voor bedrijven. Maar begrijp het niet verkeerd: Meloni is in de eerste plaats een fascistische politicus, pas daarna een neoliberale.

Sinds haar verkiezing in 2022 is fascisme een legitieme vorm van regeren geworden in Italië. Daarom hebben we een sterke en verenigde stem nodig tegen deze gevaarlijke racistische, seksistische en onderdrukkende Italiaanse regering. Associazione Culturale Contrario is er sterk van overtuigd dat de meeste mensen in Italië, met of zonder staatsburgerschap, niet fascistisch zijn. Ze willen mensen die zich geïsoleerd, verward, bang of machteloos voelen aanmoedigen om op te staan en te vechten voor solidariteit, sociale rechtvaardigheid en om de rijke geschiedenis van het antifascisme in Italië te beschermen en verder uit te bouwen.

Contrario heeft de eerste 4 maanden van 2024 een politieke campagne georganiseerd om hun wijk Centocelle in Rome te mobiliseren en te radicaliseren. Het was geen gemakkelijke taak, gezien de voortdurende repressie van links activisme door de regering van Meloni. Het bekendste voorbeeld is het anti-rave decreet, dat veel aandacht kreeg van ravers, linksen en andere bewegingen. Het is een schaamteloze poging om contraculturele bewegingen te onderdrukken. Contrario voerde campagne tegen dit decreet en tegen andere repressieve wetten, zoals een nieuwe wet die radicaal linkse archieven strafbaar stelt met het excuus ‘het bevorderen van terrorisme te beëindigen’. Dit is een schaamteloze poging om de geschiedenis te veranderen en een directe bedreiging voor het eigen archief van Contrario zelf.

Contrario voerde campagne met een antifascistisch ‘minifestival’, workshops in het maken van posters en stickers op scholen en op hun eigen locatie in Centocelle, waarbij ze Meloni’s ‘laat hen die iets willen doen met rust’ op een satirische en situationistische manier herinterpreteerden. Ze willen vrijheid van meningsuiting en samenkomst, bewegingsvrijheid voor iedereen, buurtactivisme, solidariteitsacties en geweldloze directe acties bevorderen. Kortom, een brede antifascistische beweging, vol humor en creativiteit. Ze gebruikten de stickers en posters samen met spandoeken en graffiti in acties door het hele land.

Tijdens hun campagne hebben ze veel buurtbewoners ontmoet, wat vertrouwen geeft in toekomstige samenwerkingen en solidariteit in de strijd tegen de fascistische regering.

Het Actiefonds is er trots op Contrario te steunen. No pasarán!