Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

De neokoloniale rol van het IMF en de Wereldbank in het internationale schuldenstelsel

ACTIE • Ministerie van Schuld en Uitbuiting

Debt for Climate Germany organiseerde directe acties in Berlijn en Bonn om de aandacht te vestigen op de neokoloniale wurggreep die het IMF en de Wereldbank hebben over het Mondiale Zuiden.

Duitsland - IMF - Neokolonialisme - Schuld - Wereldbank

doneer nu

Het wereldwijde schuldstelsel dwingt neokoloniale onderdrukking en uitbuiting af in het Zuiden. Het IMF en de Wereldbank spelen hierin een centrale rol. Als we willen dat het Zuiden vrij is van neokoloniale onderdrukking, soevereiniteit heeft over zijn eigen grenzen en de klimaatcrisis en ecologische vernietiging een halt toeroept, moeten we een volledige kwijtschelding van de schulden van het Zuiden opeisen.

Actie

Via schulden dwingt het Mondiale Noorden zijn eigen politieke agenda af in het Zuiden, d.w.z. het winnen van goedkope grondstoffen en fossiele brandstoffen en het op afstand houden van vluchtelingen. Door het afbetalen van schulden heeft het Zuiden niet de middelen voor een sociale en ecologisch rechtvaardige transitie die nodig is om onder andere de klimaatcrisis aan te pakken en voor ander sociaal beleid en klimaatbeschermingsmaatregelen. Volgens Debt Justice, een Britse NGO, worden 54 landen nu geconfronteerd met een schuldencrisis. Maar in plaats van in te stemmen met het kwijtschelden van een deel van de schuld, gebruiken de Wereldbank en het IMF schulden als politiek drukmiddel.

Op 12 oktober, de Internationale Dag van Inheems Verzet, slaagde Debt for Climate Duitsland erin om twee betonnen blokken te plaatsen voor het Ministerie van Financiën in Berlijn. De grootste van de twee woog meer dan een ton en symboliseerde de koloniale en klimaatschuld van het Noorden aan het Zuiden, terwijl de kleinere en lichtere de financiële schuld van het Zuiden aan het Noorden symboliseerde. Voorbijgangers en de pers konden de geleidelijke verwijdering van de twee blokken door de politie urenlang volgen. Het overduidelijk ‘zwaardere’ gewicht van de schulden van het Noorden ten opzichte van die van het Zuiden werd concreet zichtbaar toen de politie veel meer moeite deed om het zwaardere blok van het terrein te verwijderen.

De volgende dag hield Debt for Climate twee disruptieve acties bij de twee gebouwen van het Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Bonn en Berlijn. Ze richtten zich specifiek op Svenja Schulze, die Duitsland vertegenwoordigt in de Wereldbank en op het moment van de actie in Marrakech vergaderde met het IMF. In Berlijn slaagden ze erin om op de luifel van het ministeriegebouw te klimmen en van daaruit een spandoek te droppen. Tegelijkertijd knoeiden activisten op de grond met het hek van het ministerie en omwikkelden het met prikkeldraad als symbool voor “Fort Europa” en het beleid van de Europese Unie om vluchtelingen uit het Zuiden buiten te sluiten. Ze eisten kwijtschelding van schulden en een einde aan het dodelijke vluchtelingenbeleid van de EU. Een tweede dropping van spandoeken op het ministerie in Bonn verliep niet als gepland, maar ze slaagden erin om het spandoek elders op het terrein uit te rollen. De acties gingen gepaard met persberichten en informatiebijeenkomsten over hoe het Noorden de soevereiniteit van het Zuiden via schuld.

Het Actiefonds is er trots op Debt for Climate Duitsland te steunen.