Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:
Thailand

ACTIE • Mekong Peoples’ Gathering

Locatie

De Mekong-rivier droogt op door Chinese dammen. SEVANA zet zich in voor een duurzame toekomst voor de Mekong, voorzien en uitgevoerd door de internationale gemeenschappen van de Mekong.

Bangkok - China - klimaatactivisme - Mekong - Suiker

doneer nu

De Mekong-rivier vloeit uit China en is de levensader voor dorpen en steden in Myanmar, Cambodja, Laos, Thailand en Vietnam. In totaal zijn er ongeveer 60 miljoen mensen afhankelijk van de rivier voor hun voedsel en inkomen. Nu China een dam aanlegt en Thaise multinationals het land langs de rivier opkopen om op grote schaal suiker te verbouwen, staat het levensonderhoud van miljoenen mensen, dieren en planten onder druk.

Actie

Geopolitiek en grootkapitaal

Het is geen geheim dat China al jaren bezig is zijn grip op Zuidoost-Azië te verstevigen. Zo liet het al drie kunstmatige eilanden bouwen in de Zuid-Chinese Zee om er vervolgens militaire basissen op te vestigen. Zo ook de elf dammen die China sinds 2012 aanlegt in de Mekong. Deze barrages komen neer op een economische en ecologische houdgreep waarin de Zuid-Aziatische landen verkeren.

Sinds de constructie van de dammen is het rivierpeil van de Mekong gekelderd. In 2019 was het waterpeil lager dan de voorbije vijftig jaar. Tel hier de effecten van de klimaatcrisis bij op en je krijgt een ernstige situatie van aanhoudende droogte, plotselinge overstromingen en toenemende armoede in de Mekong-delta. Volgens de riviercommissie van de Mekong bevinden er al 40 procent minder vissen in de rivier dan tien jaar geleden.

Thaise suikerbedrijven maken van de gelegenheid gebruik om stukken land op te kopen in Thailand en Cambodja en er grote hoeveelheden suiker op te verbouwen. Door vele buitenlandse investeerders lukt het deze bedrijven om de oevers van de rivier om te toveren in een trieste monocultuur waar enkel het bedrijf profijt uit haalt. De natuur en de bewoners moeten het daarentegen ontgelden.

SEVANA

Vele dorpen en gemeenschappen kunnen het opdrogen van de Mekong niet meer aanzien. Vertegenwoordigers uit Cambodja, Vietnam, Laos en Thailand verenigden zich in SEVANA en kwamen deze september en oktober samen in Bangkok. De Thaise hoofdstad hield op dat moment de Mekong-ASEAN Environmental Week, waar politici en lobbyisten samen kwamen om een duurzame strategie voor Zuidoost-Azië uit te stippelen. SEVANA was ook aanwezig om te bepleiten dat de bewoners van de Mekong zeggenschap moeten uitoefenen op de toekomst van de rivier.

Het Actiefonds hielp SEVANA met het ontvangen en huisvesten van de vertegenwoordigers van de Mekong-gemeenschappen. Hierdoor lukte het SEVANA om meerdere activiteiten en bijeenkomsten te organiseren waarin de gemeenschappen informatie konden uitwisselen, maar ook ceremonies op de rivier waar ambtenaren en politici ook bij aanwezig waren. Hun aanwezigheid stond niet buiten kijf, omdat het dambouwbedrijf van tevoren al had laten weten dit niet op prijs te stellen. Het bedrijf had bovendien schoolspullen en kleren uitgedeeld in het gebied waar de ceremonies en acties werden gehouden om SEVANA een hak te zetten.

Toch schrikt dit de actiegroep niet af. Zolang de Mekong nog niet de oude is, blijven zij pleiten voor een einde aan de waterdammen, de landonteigeningen en de monocultuur.